Meny
Logga in Öppna konto
Språk:
Valuta:

Välkommen till Multilotto.com, spela lotto online på världens största lotterier och gör din dröm till verklighet!

22:56:01 UTC--5

Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

I. ALLMÄNT

(1) Dessa allmänna villkor (“Villkor”) utgör och styr kontraktsförhållandet mellan MultiPay N.V. (hädanefter angiven som “Multilotto” eller “Vi”, “Oss” eller “Vår”/”Våra”) och dig som användare och konsument (hädanefter angiven som “Användaren”, “Användarna”, “Du” eller “Din”).

I de allmänna villkoren refererar “Multilotto” till Multilotto N.V., en korporation i Curaçao som verkar under licensnummer 1668/JAZ, auktoriserad och reglerad av Curaçaos regering.

Användaren” refererar till den individ eller entitet som uttryckligen eller implicit godkänner dessa allmänna villkor genom att öppna ett konto och spela på Multilottos webbsida www.multilotto.com då och då. Denna webbsida kommer hädanefter att anges som “Webbsidan”.

Multilotto och Användaren är de enda parterna under dessa Villkor.

(2) “Tjänst”, “Tjänster” eller “Tjänsterna” inkluderar alla de tjänster och kasinoaktiviteter som listas på sidan, inklusive, men inte begränsat till, kasinospel och andra slumpbaserade spel.

(3) Alla Användare som besöker Webbsidan måste följa dessa villkor, samt även de Allmänna Kasinospelreglerna, de Allmänna Reglerna för Slotspel, de Specifika Kasinospelreglerna, Villkoren för Bonus/Kampanjer och vår Integritetsskyddspolicy, vilka tillsammans styr användandet av våra Tjänster (vilka alla inkluderas under Villkoren).

Användaren måste läsa och godkänna alla dessa Allmänna Villkor utan förändring, inklusive de Allmänna Villkor som listas nedan - samt de som refereras till - innan Användaren kan bli en aktiv Användare på Multilotto. Genom att besöka eller använda Webbsidan går Användaren med på att följa de Allmänna Villkoren. Dessa Villkor gäller även för alla Tjänster som erbjuds via mobila enheter, inklusive nedladdningsbara appar. Alla referenser till användandet av Webbsidan gäller även som referenser till användandet av våra Tjänster via mobila enheter.

(4) Multilotto kan när som helst förändra dessa Villkor samt alla rättigheter och/eller skyldigheter. Villkoren och Integritetsskyddspolicyn som är publicerade på Webbsidan kan förändras när som helst. Den nyaste versionen av dessa Villkor träder omedelbart i kraft vid nästa besök eller inloggning på Webbsidan. Genom fortsatt användande av Webbsidan, Tjänsterna eller Multilottos mjukvara, godkänner Användaren Villkoren inklusive deras senaste förändringar. Om Användaren inte godkänner dessa Villkor, får han/hon inte besöka eller använda våra Tjänster, och måste omedelbart informera Oss i skrift. Användaren kan skriva ut dessa Villkor för att undvika eventuella framtida missförstånd och tvister.

(5) Dessa Villkor beskriver de villkor och risker som gäller för Användaren vid användning av Tjänsterna som är tillgängliga på Webbsidan. I vissa regioner eller enheter kan det hända att Multilotto använder ytterligare specifika eller landsspecifika domäner. Om Användaren har frågor om dessa Villkor kan han/hon vända sig till vår Kundtjänst.

(6) Multilotto kan publicera dessa Allmänna Villkor på ett antal olika språk, och varje text ska bygga på samma principer. Detta är av informationsskäl och för att hjälpa spelarna. Observera dock att det är den engelska versionen som utgör den juridiska grunden för förhållandet mellan Dig och Multilotto. Vid diskrepanser mellan den engelska versionen av Villkoren och den lokaliserade varianten, så gäller alltid den engelska versionen.

(7) Dessa Allmänna Villkor träder i kraft när du registrerar dig och bekräftar Dina registreringsuppgifter på vår Webbsida. Genom att registrera ett konto på Webbsidan signalerar Du att du har godkänt Villkoren. Du måste läsa och förstå Villkoren i deras helhet innan du registrerar ett konto hos Oss. Om Du ej godkänner någon del av dessa Villkor, får Du ej längre använda Webbsidan.

(8) Tjänsterna är endast tillgängliga för, och får endast användas av, individer som kan ingå i juridiskt bindande avtal enligt lagarna som gäller i landet där de är bosatta.

(9) Under alla omständigheter kan Multilotto ej hållas ansvarig för missbruk av Våra Tjänster av ej auktoriserade parter samt minderåriga.

(10) Multilotto förbehåller sig rätten att neka och/eller avbryta Tjänster efter eget omdöme där Tjänsterna är olagliga att använda.

(11) Användaren garanterar vid alla tillfällen att de inte är bosatta i USA och dess besittningar, samt territorier som inkluderar (men ej begränsas till) Amerikanska Samoa, Guam, Marshallöarna, Nordmarianerna, Puerto Rico samt Jungfruöarna, Kuba, Iran, Kina, Hong Kong, Macau, Sudan, Nordkorea och Syrien.

(12) Multilotto kan ej hållas ansvarig för överföringsfel. Därför går det ej att kräva skadestånd där problemorsaken är överföringsfel, förseningar eller missbruk och/eller manipulation av data.

(13) Multilotto förbehåller sig rätten att neka Användaren registrering, att införa särskilda villkor, att förlänga eller ändra Tjänsterna, att neka satsningar i allmänhet och att begränsa insatser och vinster när som helst utan att ange anledning.

(14) Särskilda kampanjer och bonusar kan ha ytterligare Villkor som publiceras separat. Var god läs noga de Villkor som gäller för kampanjerna, bonusarna eller tävlingarna i fråga innan du deltar i dem. Om Villkoren för specifika kampanjer konflikterar med dessa Allmänna Villkor, så gäller alltid de Allmänna Villkoren i första hand, med undantag för de fall där de Allmänna Villkoren uttryckligen exkluderas.

(15) Misskötsel från Användarens sida är förbjuden på Webbsidan. När Användaren missköter sig anses detta bryta mot de Allmänna Villkoren, när - men inte endast när -  Användaren gör något av detta:

a. Medvetet anger felaktig eller ej fullständig information;

b. Försöker manipulera resultat via handlingar, förändringar i mjukvaran eller Tjänsterna, eller på andra avsiktliga sätt;

c. Avsiktligt orsakar fel på Webbsidan för att underminera Tjänsterna och deras funktioner;

d. Öppnar fler än ett konto per person; och/eller

e. Bryter mot någon annan regel i dessa Allmänna Villkor.

Listan ovan som beskriver misskötsel är ej fullständig.

(16) Multilotto förbehåller sig rätten att avbryta events eller spel utan att informera på förhand och efter eget tycke, när som helst då det bedöms som nödvändigt, om dessa fungerar inkorrekt.

(17) Dessa Villkor styrs av och tolkas enligt Curaçaos lagar, exklusive den lagstiftning som behandlar lagkonflikter. Alla rättsliga åtgärder eller rättsprocesser som uppstår under dessa Villkor kan endast gå genom Curaçaos domstolar, och alla parterna ger härmed sitt oåterkalleliga samtycke till den personliga jurisdiktion som gäller där.

(18) Om dessa Villkor ej är tillåtna under lokala juridiska bestämmelser, kan en eller båda av parterna avbryta förhållandet som gäller under dessa Villkor. Om detta inträffar kan inte någon av parterna föra vidare rättsanspråk.

(19) Multilotto kan ej på något sätt hållas ansvarig vid en force majeure, eller för handlingar som utförs av regeringar eller andra rättsliga instanser.

II. REGISTRERING OCH KONTO

(1) Användaren måste fullfölja registreringen och öppna ett Användarkonto (“Konto”) på Webbsidan innan han/hon tillåts använda Webbsidan.

a. Användarens identitet - Användaren garanterar att de anger sann, korrekt, uppdaterad och komplett information om sin identitet under registreringsprocessen. All falsk information kommer att användas för åtal i största möjliga utsträckning, inklusive: fall där Användaren utgör sig för att vara någon annan, förvanskning av information om relationer till andra personer, entiteter eller organisationer, användande av falska headers och andra utelämningar av information för att dölja din identitet för Multilotto, oavsett anledningen bakom handlingen.

b. Födelsedatum - Användaren försäkrar Multilotto om att han/hon är 18 år eller äldre. Ingen person under 18 års ålder eller annan högre myndig ålder i Användarens jurisdiktion får registrera sig som en Användare, och alla insatta pengar samt vinster från en sådan person kommer att beslagtas.

c. Användarens bostadsort - Var god notera att Användaren kan bli ombedd att bevisa sin bostadsort genom identitetsbevis såsom ID-kort, pass, körkort och/eller el- och vattenräkning;

d. Användarens giltiga email-adress och(om ett sådant finns) kontaktnummer (telefon/mobil).

e. Användarnamn - Användarnamnet måste vara unikt och enkelt identifierbart, personligt och hemligt. Kränkande eller oanständiga namn är ej tillåtna. Användarnamn som innehåller eller refererar till webblänkar, samt kontonamn som refererar till vissa av Användarens rättigheter (termen “administrator” är reserverad för Multilotto) är förbjudna. Vi förbehåller oss rätten att stänga av konton som har oacceptabla användarnamn. Dessa konton kan återaktiveras så snart som ett passande och acceptabelt alternativt användarnamn har valts.

f. Lösenord - Användaren tillråds att välja ett starkt och icke förutsägbart lösenord av säkerhetsskäl, och Användaren är ansvarig för att lösenordet hålls hemligt. Om det finns anledning till att tro att Användarnamnet och/eller Lösenordet ej längre är hemligt, så bör Användaren omedelbart informera Multilotto.

(2) Under och efter registreringsprocessen kan Användaren behöva tillhandahålla Multilotto med giltig identifikation, inklusive men ej begränsat till, adress, mailadress och/eller personligt telefonnummer. Om Multilotto har anledning till att tro att den angivna informationen är inkorrekt, så har Multilotto rätten att stänga av eller avsluta Användarens konto samt behålla eventuella vinstsummor.

Utöver detta har Multilotto rätten till att begära att Användaren tillhandahåller åldersbevis, samt att neka Användaren tillgång till Tjänsterna om Multilotto har anledning till att tro att ålderskraven ej är uppfyllda.

(3) Användaren är ansvarig för att hålla Kontots Användarnamn och Lösenord på Webbsidan säkert. (so sitt Kontos becomes Kontots). Multilotto kan ej hållas ansvarig för skada som sker på grund av handlingar eller försummelser från Användarens sida som leder till otillbörligt eller ej auktoriserat användande av Kontot.

(4) Användaren ansvarar för att informationen angiven vid registreringen hålls uppdaterad, och måste omedelbart utföra de relevanta uppdateringarna på Multilottos Webbsida vid namnbyte, byte av adress eller mailadress. Det är Användarens ansvar att ändra sin personliga information vid behov.

(5) Multilotto är ej ansvarig om/när utomstående loggar in på Användarens konto, och kan ej hållas ansvariga för skador som sker på grund av otillåtet användande av Användarens lösenord av en tredje part, och/eller för transaktioner där Användarens korrekta namn och lösenord använts.

(6) Användaren måste ha tillräckligt med pengar på sitt Konto för att täcka satsningens kostnad för att kunna delta i vadslagning (betting) med sitt Konto på Multilottos Webbsida.

(7) Vid användning av Kontot på Multilottos Webbsida, intygar Användaren det följande:

a. Användaren har fullföljt registreringen sanningsenligt och korrekt.

b. Användaren är ej under 18 års ålder eller annan högre myndig ålder i Användarens jurisdiktion.

c. Användaren är ej under rättslig övervakning och har ej begränsade befogenheter när det gäller affärsverksamheter.

d. Användaren har registrerat sig själv för eget bruk och inte på någon annans vägnar.

e. Användaren använder kontot för personligt bruk och har inte några kommersiella avsikter.

f. Användaren har ingen information om några satsningars (bets) resultat innan han/hon registrerar vadet.

g. Användaren har inte flera konton på Multilottos Webbsida.

h. Användaren har läst och accepterat dessa Allmänna Villkor.

(8) Multilotto godtar endast ett konto per person. Användandet av fler än ett konto per fysisk Användare är strikt förbjudet. Om Multilotto har skälig grund för att misstänka att Användaren har registrerat flera konton, förbehåller Multilotto sig rätten att stänga Användarens konto när som helst och att stänga alla överföringar relaterade till Användaren som registrerat fler än ett konto under sitt eget namn eller under flera olika namn. Det är irrelevant om dessa konton har använts med avsikt för fusk och bedrägeri eller ej.

(9) Det är ej tillåtet för Användaren att sälja, låna, överföra och/eller införskaffa konton från andra Användare. Pengar kan endast återgå till det konto där de ursprungligen blev insatta.

(10) Multilotto accepterar endast fysiska personer med ett enda konto som Användare. Varken juridiska entiteter eller företag får öppna konton på Multilottos Webbsida.

(11) Användaren bör ej betrakta Multilotto som en finansiell institution, eller förvänta sig ränta på sina insättningar.

(12) Basvalutan är EURO (), men Användarens saldo kan visas i annan valuta.

(13) Pengar som felaktigt krediterats till Användarens Konto skall omedelbart rapporteras av Användaren till Multilotto. Alla vinster och pengar som uppstått på grund av fel är ej giltiga oavsett hur felet uppstod.

(14) Om Användaren missköter sig har Multilotto rätten att omedelbart avsluta förhållandet med Användaren under Villkoren och exkludera honom/henne från vidare användning av Webbsidan. Multilotto har rätten att avbryta och avsluta pågående aktiviteter, att blockera Användaren eller Användarens Konto med eller utan förvarning, samt behålla Användarens saldo och vinster som tillskansats genom misskötsel, tills incidenten klarats upp.

(15) Tecken på bedrägeri, manipulation, cashback-arbitrage eller andra former av bedrägeri eller svindel som utgjort grunden till en bonus eller annan pengainbringande aktivitet leder till att Kontot inaktiveras tillsammans med de förtjänster eller förluster som uppstått.

(16) I länder där rättsliga instanser eller finansiella institutioner kräver att man måste rapportera vinster och förluster är Användaren ansvarig för att rapportera dessa till de relevanta myndigheterna.

(17) Multilotto behandlar Användarens information under strikt sekretess, enligt den text som visas under registreringsprocessen samt enligt integritetsskyddspolicyn.

(18) Multilotto övervakar alla konton och all data under strikt sekretess. Det är möjligt att Multilotto kan behöva delge detaljer till relevanta myndigheter vid efterfrågan enligt lag.

(19) Multilotto förbehåller sig rätten att neka Användare registrering, att införa vissa villkor, att förlänga eller förändra Tjänsterna, att dra tillbaka vadslagnings-marknader eller andra Tjänster, att vägra satsningar i allmänhet och att begränsa satsningar, vinster, odds eller insatser när som helst utan att delge anledning och efter eget omdöme.

(20) Det finns ingen allmän rätt att registrera sig, öppna ett Konto eller att satsa på Multilottos Webbsida.

(21) Om en Användares registrering har nekats eller om Kontot har stängts på Multilottos bevåg, så kommer de redan fastställda kontraktuella överenskommelserna att hållas.

(22) Multilotto kan i särskilda fall upphäva rättigheter eller bestämmelser i dessa Allmänna Villkor. Multilotto skall ej hållas ansvarig och Användaren har ingen rätt att åberopa sådana rättigheter eller bestämmelser i framtiden.

(23) Ingen skall använda Webbsidan för penningtvätt. Multilotto kan utföra bästa praxis-åtgärder mot penningtvätt. Multilotto förbehåller sig rätten att ej göra affärer med, eller att sluta göra affärer med, och att återkalla överföringar från Användare som ej rättar sig till de följande kraven och policyerna mot penningtvätt:

a. Vinster betalas endast ut till den individ som ursprungligen registrerade sig och öppnade Kontot, och endast till det registrerade kreditkortet eller kontot;

b. När användaren sätter in pengar på sitt Konto via kredit/kontokort, kan vinsterna endast delas ut till individen vars namn står på kortet som används för insättningarna, och kan endast utbetalas till samma kort. Under speciella omständigheter, såsom kortbyte vid kortets utgång eller bankbyte, kan Användaren skicka en skriftlig begäran till Multilottos kundtjänst och förklara omständigheterna samt uppvisa den nödvändiga dokumentationen till varför vinster eller uttagningar bör ske till ett annat konto eller kort. Multilotto behandlar dessa ärenden och vid behov kan de söka ett domstolsbeslut. Det är upp till Multilotto om denna begäran godkänns eller ej;

c. Endast ett Konto är tillåtet per person. Inga vinster kan hämtas ut på Konton öppnade under falska namn eller på flera Konton som öppnats av samma person;

d. Överföring av pengar mellan Multilottos Kontoinnehavare är ej tillåten.

e. Multilotto kan när som helst och efter eget tycke kräva att Användaren tillhandahåller ytterligare personbevis såsom en attesterad kopia av pass eller andra typer av identitetsbevis, och kan stänga av Kontot efter eget omdöme tills tillräckliga personbevis uppvisats;

f. Alla transaktioner kontrolleras för att bekämpa penningtvätt;

g. Om Användaren inte respekterar dessa regler skall Multilotto stänga av Användarens Konto tills en undersökning genomförts.

(24) Alla misstänksamma eller bedrägliga överföringar måste omedelbart rapporteras till relevanta myndigheter.

III. INSÄTTNINGAR OCH BETALNINGAR

(1) Spelaren godkänner härmed att Multi Brand Gaming Limited är ansvarig för behandling av kreditkortsbetalningar. Multi Brand Gaming Limited är ett dotterbolag till Multi Pay N.V, inkorporerat i Malta med registreringsnummer C 66946, vars registrerade adress är våning 1, svit 3, Central Business Centre, Mdina Road, Zebbug ZBG 9015, Malta.

(2) Alla insättningar på Kontot måste komma från en källa där Användaren nämns som kontoinnehavare.

(3) Flera betalningsmetoder kan användas för att sätta in pengar på Användarens Konto såsom kreditkort, banköverföring och andra elektroniska betalningsmetoder. Vissa betalningsmetoder kan medföra avgifter beroende på överföringens storlek. Innan betalningens fullföljande kommer Användaren att informeras om dessa avgifter (om några). Besök betalningssidan på www.multilotto.com för att se de tillgängliga betalningsmetoderna och de eventuellt tillkommande avgifterna. Banköverföringar kan ta flera dagar att nå Användarens Konto. Kontantinsättningar är ej möjliga.

(5) Multilotto förbehåller sig rätten att införa vissa villkor angående användandet av specifika betalningsmetoder. Multilotto har också rätten att ändra, lägga till, begränsa eller upphöra med de tillgängliga betalningsmetoderna utan att informera på förhand. Multilotto garanterar ej att alla betalningsmetoder alltid är tillgängliga samt att de är tillgängliga i alla länder.

(5) Multilotto förbehåller sig rätten att begränsa den minsta och högsta tillåtna summan per överföring för varje betalningsmetod. Den maximala insättningssumman varierar beroende på den betalningsmetod som valts på Webbsidan. Besök betalningssidan på www.multilotto.com för mer information.

(6) Användaren godkänner att Multilotto har rätten att begära överföringsbevis för insättningar till Användarkonton. Överföringar av stora summor måste godkännas av Multilotto.

(7) Användaren godkänner att det ej är möjligt att återkalla korrekt genomförda överföringar via någon av betalningsmetoderna.

(8) Multilotto förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget omdöme begära bilder på båda sidorna av kreditkortet som använts för att göra insättningar på Användarkontot. För att efterfölja bästa praxis kan Användaren ombedjas att täcka för CVV-numret och vissa kortnummer.

(9) Användaren skall ej sätta in pengar via kreditkort, bankkonton eller andra betalningsmetoder där han/hon ej är auktoriserad.

(10) Multilotto använder säkra anslutningar för alla betalningar för att undvika att utomstående får obehörig tillgång.

(11) Självbestämda insättningsgränser kan vara tillgängliga via Webbsidan.

(12) Multilotto förbehåller sig rätten att återkalla felaktiga betalningar.

(13) Användare som vill mottaga betalning (inklusive uttag) via banköverföring (SEPA), och som är bosatta utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES, EEA på engelska) kommer att mottaga den efterfrågade betalningen/uttaget minus eventuella bankavgifter.

(14) Utbetalningar kan endast ske i euro, och inte i någon annan valuta.

IV. BEGRÄNSNINGAR

(1) Multilotto vill säkerställa att våra Användare spelar ansvarsfullt, men Vi medger samtidigt att hasardspel kan vara beroendeframkallande för vissa individer och påverka deras liv negativt. Eftersom Vi bryr oss om Våra Användare, och vill att onlinespel ska vara en positiv upplevelse, så erbjuder Vi diverse metoder som kan användas av Användaren för att spela på ett ansvarsfullt sätt.

(2) Webbsidan innehåller länkar till externa tjänster samt till information som kan hjälpa vid spelberoende. Om du tror att du är spelberoende, uppmanar vi Dig att söka hjälp via dessa delar av Vår Webbsida.

(3) Genom att använda Tjänsterna bekräftar Användaren att alla satsningar gjorda på Webbsidan medför en risk att pengar förloras. Det är Användarens ensamma ansvar att bära förluster som orsakas genom Användarens Konto.

V. UTTAG

(1) Användaren kan begära ett uttag av sitt nuvarande saldo på sitt konto om dessa villkor är uppfyllda:

a. Alla inkommande betalningar har bekräftats.

b. Alla summor som satts in har omsatts åtminstone en gång på online-vadslagningstjänsterna på Multilotto.

c. De relevanta bonus-villkoren har uppfyllts.

d. Uttaget och Användarens begäran överensstämmer med dessa Allmänna Villkor.

(2) Uttag från Användarens Konto kan endast adresseras till personen som är registrerad på Kontot i överensstämmelse med villkoren som specificeras på denna Webbsida.

(3) Multilotto förbehåller sig rätten att överföra summor via banköverföring om Användarens insättningsmetod inte har något uttagsalternativ. I detta fall måste bankkontots och Multilotto-kontots innehavare vara samma person.

(4) Multilottos finansiella avdelning hanterar alla inskickade uttagsbegäran. Multilotto förbehåller sig rätten att verifiera Användarens berättigande, och, om något ej är helt tydligt, spärra uttaget. Giltiga dokument utfärdade av relevanta myndigheter och identitetsbevis måste skickas in för att kunna behandla uttag. Multilotto förbehåller sig rätten att när som helst verifiera användarens identitet, ålder och nuvarande plats innan det begärda uttaget behandlas.

(5) Den personliga informationen för Användaren och för bankkontoinnehavaren (eller för annan betalningsmetod) måste stämma överens. Multilotto förbehåller sig rätten att begära ytterligare dokumentation för att bevisa identitet och verifiera bankkontot (eller annan betalningsmetod) och att behålla vinster tills denna information delgivits och bevisats.

(6) Klagomål angående uttag måste skickas inom 30 dagar efter att uttaget begärts.

(7) Det kan ta Multilotto upp till 3 arbetsdagar att behandla en uttagsbegäran. Multilotto gör dock sitt bästa för att behandla uttag omedelbart.

(8) Summor kan ej tas ut från Användarens konto om dessa summor ej använts minst en gång för Tjänsterna. En administrativ avgift på fem procent (5%) med ett minimum på fem euro (€ 5) per överföring kan användas för uttagsbegäran som innehåller summor som satts in på Multilotto och sedan ej omsatts åtminstone en gång i Tjänsterna.

(9) Uttag av vinster eller delsummor därav betalas ut på Användarens begäran. Den högsta summan för enskilda uttag varierar enligt den betalningsmetod som valts på Webbsidan.

(10) Multilotto förbehåller sig rätten att neka uttag via specifika betalningsmetoder och att överföra till Användarens bankkonto via banköverföring utan att delge anledning.

(11) Uttag kan senareläggas upp till 30 dagar enligt Användarens begäran.

(12) Den minsta summan för ett uttag via banköverföring är € 25,00. Uttag av mindre summor är endast möjligt via andra betalningsmetoder.

(13) Kontoinnehavare som spelar på Multilottos Webbsida kan endast ta ut summor genom elektroniska betalningsmetoder och/eller banköverföringar, och/eller genom finansiella institutioner. Multilotto tillåter ej kontantuttag.

(14) Alla överföringar måste behandlas enligt de europeiska reglerna mot penningtvätt.

(15) Gratisspel kan spelas av registrerade och icke-registrerade Spelare. Spelaren kan spela de gratisspel som erbjuds på Vår Webbsida så länge som han/hon är ansluten till internet och inte avser att vadslå med riktiga pengar. Vinster från gratisspel är virtuella vinster och kan ej bytas ut mot riktiga pengar.

VI. STÄNGNING AV KONTO

(1) Användare kan välja att stänga sitt Konto när som helst. I ett sådant fall ombeds Användaren att skicka ett mail till [email protected], vartefter Vår kundtjänst fortgår med processen att stänga Kontot och ge bekräftelse till Användaren att kontot har stängts.

(2) Multilotto förbehåller sig rätten att efter eget tycke annullera satsningar eller vinster, att avsluta överenskommelsen under Avtalet, att deaktivera Kontot, att neka och/eller avbryta Tjänsterna, att blockera överföringar från Kontot och/eller neka utdelning av vinster och förtjänster av legitima anledningar, inklusive, men ej begränsat till:

a. Användaren angav inkorrekt eller missledande information när han/hon registrerade sitt Konto.

b. Användaren har försummat eller ej lyckats att tillhandahålla de nödvändiga identitetsdokumenten.

c. Användaren tillhandahåller dokument som inte matchar informationen på kreditkortet eller på kontot för annan betalningsmetod.

d. Användaren är ej myndig och är ej minst 18 år gammal.

e. Användaren har lurat/bedragit eller försökt att lura/bedra Multilotto eller annan part på något sätt. Detta inkluderar system som är baserade på användandet av mjukvara, tekniker, datorer, maskiner eller andra liknande verktyg, eller skapande av ett syndikat av Användare för att bedra eller skada Multilotto, dess Användare eller annan part.

f. Användaren har registrerat flera Konton på Multilottos Hemsida.

g. Användaren har gett tillgång till sitt Konto till en tredje part. Multilotto gör inga undantag för avsiktliga eller oavsiktliga handlingar eller anledningar.

h. Användaren har handlat på ett oanständigt sätt när han/hon kommunicerat med Multilottos anställda eller andra Användare, och/eller använt opassande språk över mail, chatt eller telefon.

i. Användaren har brutit mot någon del av dessa Villkor och har ej fogat sig efter dem.

Denna lista över legitima orsaker är ej fullständig.

(3) Om ingen transaktion har loggats på Användarens Konto på trettio (30) månader, skall Multilotto remittera Kontots saldo till Användaren, eller om Användaren ej kan hittas, till Multilotto. Från den tolfte (12:e) inaktiva månaden kan Multilotto ta ut en € 5 administrativ avgift varje månad tills Användaren loggar in på Webbsidan igen, eller tills 30 månader har förflutit. Detta kan ej orsaka ett negativt saldo på Användarens Konto.

(4) Multilotto förbjuder Användare att använda enheter, såsom robotar, som stör Tjänsternas normala användande.

(5) Användaren ger sitt uttryckliga godkännande till att Multilotto kan debitera Konto-relaterade avgifter enligt dessa Villkor genom att debitera Användarens registrerade kreditkort, eller genom att debitera Användarens Multilottokonto.

(6) Längden för överenskommelsen under dessa Villkor är obegränsad. Om Användaren vill avsluta Överenskommelsen, kan han/hon göra detta genom att skicka ett mail till Multilotto som informerar om avslutandet. Efter avslutandet kan Användaren inte utföra nya transaktioner.

VII. VADSLAGNING / SATSNING / BETTING

(1) Varje Användare måste läsa och godkänna de Allmänna Villkoren i dess giltiga version, inklusive insatsreglerna för Casino och slots, samt bestämmelserna för minsta och högsta insatser, högsta uttag och liknande bestämmelser.

(2) Det går endast att satsa hos Multilotto via de officiella Multilotto-plattformarna, d.v.s. Webbsidan eller dess mobila variant.

(3) Multilotto är ej skyldig att utge skadestånd om Användaren kan satsa trots otillräckligt saldo. En sådan satsning måste ogiltigförklaras. En avslutad satsning kan endast accepteras om Användarens Konto har nog med saldo för en sådan satsning.

(4) Multilotto förbehåller sig rätten att neka individuella satsningar och att begränsa insatsen på individuella satsningar utan att ange anledning.

(5) Multilotto förbehåller sig rätten att avbryta satsningar fram till påbörjandet av ett live casino- eller mästerskapsevent utan att ange anledning.

(6) Efter att eventet börjat, kan Multilotto neka satsningar som Användaren gjort som bryter mot de Allmänna Villkoren eller vadslagningsreglerna som gäller för tillfället, eller om han/hon misstänks för manipulation eller riggning, att handla i maskopi eller att forma ett syndikat av Användare, att ha flera Konton på Webbsidan eller använda bulvaner för att satsa.

(7) Den samlade Multilotto-datan är relevant för alla delar av satsningen/vadslagningen. Tydliga fel måste rapporteras av Användarna. Om någon information eller resultat registreras inkorrekt förbehåller Multilotto sig rätten att korrigera eller annullera resultat, och kommer att utföra förebyggande åtgärder för att korrigera och ändra datan i systemet så att den reflekterar den korrekta informationen. Alla vinster som påverkats av inkorrekt information kommer även att ändras därefter.

(8) Multilotto avgör en bestämd tid tills vilken satsningar tas emot. Godkännandet av en satsning bekräftas och den godkända satsningen listas i detalj på Användarens Konto.

(9) Insatsen återgår till Användarens Konto vid ogiltiga satsningar. Detta kan inträffa då överföringsfel uppstår samt om vadets tid och datum eller annan nödvändig information om Användarens Konto fattas eller är inkorrekt.

(10) Endast Multilotto avgör deadlinen för godkännande av satsningar.

(11) Multilotto förbehåller sig rätten att korrigera eller annullera resultat om resultatet orsakats av ett tekniskt fel, genom manipulation av det specifika eventet/turneringen eller på grund av fel vid transaktioner.

(12) Multilotto är ej ansvarig för inmatnings-, överförings- och/eller utvärderingsfel. Multilotto förbehåller sig rätten att korrigera uppenbara fel och att annullera påverkade satsningar. Uppenbara fel inkluderar stavfel, inkorrekta summor eller liknande fel som påverkar de potentiella eller faktiska vinsterna.

VIII. SPECIFIKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR CASINO- OCH SLOTSPEL

(1) Multilotto innehar licens att bedriva casinoverksamhet enligt spellicensen som utfärdas av Curaçaos regering, vilken reglerar alla sorters gambling i Curaçao, inklusive slumpbaserade spel.

(2) Plats

a. Alla casinospel sker på Curaçaos territorium.

IX. BONUSAR

(1) Separata Villkor

a. Multilotto kan då och då erbjuda kampanjer och/eller tävlingar som styrs av separata villkor. Alla bonusar eller speciella gåvor som krediteras till Ditt Konto måste följa dessa separata villkor.

b. Multilottos bonusregler, vilka utgör en del av dessa villkor, finns på de relevanta bonussidorna på vår Webbsida.

c. Om dessa Villkor konflikterar med de specifika villkoren för tävlingen eller kampanjen, så gäller de specifika villkoren för tävlingen eller kampanjen i första hand.

(2) Upphävanderätt

a. Multilotto förbehåller sig rätten att upphäva kampanjer, tävlingar, bonus- eller specialerbjudanden när som helst. Multilotto förbehåller sig rätten att begränsa uttag från bonusplaner/bonuskampanjer.

(3) Jackpottar

a. Multilotto kan då och då erbjuda jackpottpriser på sina casino- och slotspel. Varje jackpottpris styrs av separata villkor, vilka gäller specifikt för det jackpotterbjudandet, och som utgör en del av dessa villkor.

b. Multilottos jackpottvillkor, vilka finns på de relevanta jackpottsidorna, utgör en del av dessa Villkor.

(4) Casinobonusar

a. När du använder bonuspengar måste du möta omsättningskraven för att kunna ta ut bonuspengar och/eller vinster där bonuspengar används som insats.

b. Om inget annat anges är varje erbjudande endast giltigt för det datum som ursprungligen anges vid utskickning.

c. Såvida inget annat anges för individuella erbjudanden, gäller följande omsättningskrav:

 - Alla casinobonusar har ett omsättningskrav på 35 gånger summan av den mottagna bonusen och insättningen.

d. Bordsspel räknas inte mot omsättningskraven.

e. Individuella erbjudanden kan ha olika villkor, och i sådana fall görs denna information tillgänglig för spelaren.

f. Vinster från “free spin”- och “bonus”-rundor som påbörjats med bonuspengar men som avslutats efter att bonusen har satsats, förlorats eller getts upp kommer att tas bort.

g. Användandet av bonuspengar enbart för att ta sig igenom bonusetapperna i spel kan leda till att vinsterna från de sista bonusrundorna annulleras.

h. Användandet av bonuspengar för att vinna mer än dubbelt av den mottagna bonusen på bordsspel och videopoker innan man byter tillbaka till slotspel för att möta omsättningskraven kan leda till att dina vinster konfiskeras och att ditt Konto stängs.

i. När man spelar med bonus pengar så är den maximalt tillåtna satsningen €10 (100 SEK, 100 NOK, £10, $10, 10 AUD, 10 CAD, 10 NZD) per spin/spel eller €1.00 (10 SEK, 10 NOK, £1.00, $1.00, 1.00 AUD, 1.00 CAD, 1.00 NZD) per satsnings rad tills man har uppnått omsättningskravet. Detta inkluderar dubbla/dubblerings satsningar och spelfunktioner. Multilotto förbehåller sig rätten att upphäva satsningar (bets) och vinster som härrör från satsningar med större belopp.

j. Om det finns skälig grund till att misstänka att Kontoinnehavaren har begått eller försökt att begå missbruk av bonuspengar, antingen på egen hand eller som en del av en grupp, förbehåller Multilotto sig rätten att:

 - Annullera bonusen som allokerats till Kontoinnehavaren och vinster som uppstått i samband med bonusen, och/eller återkalla, neka eller upphäva ett bonuserbjudande för Kontoinnehavaren, och/eller blockera tillgång till specifika produkter, och/eller exkludera Kontoinnehavaren från framtida kampanjerbjudanden, och/eller avsluta Kontoinnehavarens Konto med omedelbar verkan.

X. SPECIFIKA FÖRHÅLLANDEN FÖR KUNDER SOM VILL SPELA PÅ LOTTERISPEL

(1) Kontraktuella parter

När Spelaren deltar i några bookmaking-spel tillgängliga på Webbsidan, godkänner Spelaren dessa villkor:

a. När Spelaren registrerar sig och när de satsar i ett bookmaking-spel, ingår Spelaren i ett kontrakt med Operatören för följande tjänster: användandet av Webbsidan, användandet och hanteringen av Spelarkontot, satsningar och utbetalning av Vinster till Spelaren.

b. Spelaren godkänner härmed att Operatören satsar på bookmaking-spel på Spelarens vägnar, med Multi Pay N.V.

Alla referenser i dessa villkor i relation till att Spelaren satsar eller i relation till satsningar i bookmaking-spel refererar till (såvida annat ej specificeras) satsningar av Operatören hos bookmakern för och på Spelarens vägnar, i den jurisdiktion där bookmakers är licensierad och reglerad.

(2) Definitioner

“Satsning”, “vad” eller “bet” - ett vad om en händelses resultat, där händelsen har ett bestämbart utfall, till exempel resultaten i de lotterier som erbjuds på Webbsidan.


“Bookmaker” - avser företag genom vilket vad/bet/satsning läggs, det vill säga Multi Pay N.V.

“Bookmaking-spel” - de spel, baserade på de underliggande lotterierna, som Operatören tillhandahåller Spelaren. För en lista på tillgängliga spel och deras format, se www.multilotto.com/list-of-games


“Jackpott” - den största möjliga vinsten hos Operatören i förhållande till de underliggande dragningarna och den relevanta Priskategorin / Priskategorierna i de relevanta lotterierna eller summan därav.


“Operatören” - Multilotto.com.


“Priskategori” eller “Prisnivå” - kategorin som relaterar till antal korrekt matchade nummer (inklusive Super Numbers, Stars, Euro Numbers, Powerballs, Mega Balls och/eller Bonus Balls) och vilkas resultat avgör Priskategorin i den relevanta dragningen av specifika bookmaking-spel.


“Insats” - pengasumman som Spelaren satsar i det relevanta spelet och för en viss
Virtual Betting Ticket, inklusive serviceavgifter.


"Virtual Betting Ticket” - den elektroniska lott som visas på Webbsidan vars användning låter användaren satsa på deras valda bookmaking-spel.

“Vinnande satsning” - en vinnande satsning, som registrerats utan problem och som lagts av Operatören på Spelarens vägnar hos bookmakern, inklusive potentiella vinnande satsningar som inlämnats via tredjeparter till Operatören, och sedan registrerats av Operatören hos bookmakern på Spelarens vägnar.

(3) Satsning

a. Spelaren ber Operatören att satsa hos Bookmakern på deras vägnar genom att fylla i och skicka in en Virtual Betting Ticket på Webbsidan för deras valda Bookmakerspel.

b. När en satsning gjorts, kan den ej ändras eller avbrytas av spelaren.

c. Spelaren kan se alla detaljerna för alla satsningar genom att logga in på deras Spelarkonto på Webbsidan och se hela deras Satsninghistorik samt Aktiva Satsningar.

d. Beroende på de valda Bookmakerspelen kan Spelaren satsa under en viss tid, det vill säga satsa för ett visst antal följande dragningar, här kallade återkommande satsningar. Insatsen för återkommande satsningar debiteras i förtid innan dragningarna påbörjas, och gäller för alla satsningar under den tiden.

e. Spelaren kan - om detta alternativ gjorts tillgängligt av Operatören - automatiskt förlänga satsningar genom att välja prenumerationsalternativet, vilket är tillgängligt separat för varje Bookmakerspel. Beroende på det valda Bookmakerspelet kan spelaren välja längden för de automatiska insatserna, från 1-52 veckor. Efter denna prenumerationsperiod gått ut påbörjas en ny prenumerationsperiod av lika längd, såvida annullering av prenumeration ej begärs via Spelarens Konto. Annulleringen av en Prenumeration måste mottas senast kl 23.59 på dagen innan det automatiska satsandet. Insatser för de följande prenumerationssatsningarna debiteras genom förbetalning för varje följande tidsperiod av Prenumerationen.

(4) Operatören är auktoriserad att efter eget tycke be Bookmakern att annullera satsningarna, aktiva eller avslutade, om;

a. Operatören blev ombedd att registrera en satsning efter den relevanta deadlinen eller efter den relevanta dragningen och/eller om Operatören inkorrekt accepterat en instruktion att Satsa på Webbsidan efter den relevanta deadlinen eller efter den relevanta dragningens början.

b. Operatören blev ombedd att satsa av en Spelare som angav inkorrekt eller falsk information i samband med sitt Spelarkonto.

c. Operatören upptäcker ett ärligt misstag i relation till en Satsning eller dragning och ej kan kontakta Spelaren för att korrigera felet eller bekräfta Satsningen innan deadlinen.

d. Operatören har blivit ombedd att satsa av en Spelare som är involverad i bedrägliga aktiviteter som är relaterade till Satsningen, Spelarkontot, Webbsidan eller tjänsterna som erbjuds av Operatören.

e. Operatören har blivit ombedd att registrera en Satsning av en spelare som vid Satsningstillfället är yngre än 18 år gammal.

f. Spelaren har fler än ett Spelarkonto.

g. Dragningen har klassats som ogiltig av en organisatör eller medorganisatör.

(5) Annonserade priser

a. Alla priser som annonserats av de relevanta lotterierna och av Operatören är vinster i bruttoform innan eventuella skatter eller statliga avgifter som gäller för vinster. Alla priser som annonserats av de relevanta lotterierna och Operatören för de lotterier som betalar ut de annonserade vinsterna över en period på flera år, måste omräknas till dagens värde för att överensstämma med hur de vore som engångsbetalning, istället för utbetalningar över en tidsperiod på flera år.

(6) Vinster

a. Vinster på Bookmakerspelet skall krediteras till Spelarkontot, och Spelaren kan se dessa Vinster på Spelarkontot på Webbsidan. Operatören kan besluta att - men måste ej - informera Spelaren om Vinster via e-post, sms eller andra sätt, särskilt om vinstsumman är stor.

b. En Spelare med en Vinnande Satsning kommer att behandlas på samma sätt när det gäller hans/hennes Vinster, så att Vinstsumman är densamma som om de hade köpt Vinstlotten i det relevanta lotteriet. Om lotterioperatörerna inte annonserat betalningen för den första Vinstkategorin i den relevanta dragningen, kommer Vinsterna som ska utbetalas i relation till varje Vinnande Satsning att beräknas av Bookmakern baserat på uppskattningen som den relevanta lotterioperatören gjort innan dragningen. Om ingen vinnande satsning finns i en Kategori 2-vinstkategori eller lägre i det relevanta lotteriet, så kommer Spelaren att motta den summa som de skulle fått, om de istället hade satsat i den senaste dragningen som hade en vinnare i den relevanta vinstkategorin i det relevanta lotteriet.

c. Vinsterna som betalas ut i relation till varje Vinnande Satsning beror på antal Vinnande Lotter i den relevanta Vinstkategorin i det relevanta lotteriet, samt antalet Vinnande Satsningar i den relevanta Vinstkategorin och den betalningsbara Vinsten från operatörerna i de relevanta lotterierna för Vinstlotterna i de relevanta Vinstkategorierna. Operatören kommer att beräkna denna mängd baserat på de sammanlagda insatser som publicerats av operatörerna i de relevanta underliggande lotterierna, samt distributionen för Vinstkategorierna eller baserat på mängden som publicerats på operatörernas Webbsida för de relevanta underliggande lotterierna. Summan av alla Vinster som betalas ut av Operatören för Vinstkategorierna för en viss dragning får aldrig överstiga mängden för den relevanta dragningen, och kan delas upp mellan vinnarna. Kategori 2-vinster är begränsade till 2 miljoner euro.

Exempel 1. Det finns en Vinnande Satsning i Vinstkategori 1 och ingen Vinnande Lott har publicerats av operatören i det relevanta underliggande lotteriet i Vinstkategori 1 där jackpotten är 40 miljoner euro. Vinsten som betalas ut via denna Vinnande Satsning i Vinstkategori 1 skulle då vara 40 miljoner euro.

Exempel 2. Det finns en Vinnande Satsning i Vinstkategori 1 och två Vinnande Satsningar har publicerats av operatören av det relevanta underliggande lotteriet i Vinstkategori 1 där jackpotten är 30 miljoner euro. Vinsterna som betalas ut via denna Vinnande Satsning i Vinstkategori 1 skulle då vara 10 miljoner euro.

Exempel 3: Det finns två Vinnande Satsningar i Vinstkategori 1, och inga Vinnande Satsningar har publicerats av operatören av det relevanta lotteriet i Vinstkategori 1 där jackpotten är 40 miljoner euro. Vinsterna som betalas ut för varje Vinnande Satsning i Vinstkategori 1 skulle då vara 20 miljoner euro.

d. Vinnande Satsningar betalas ut som om vinnaren hade deltagit i det relevanta lotteriet. Eventuella skatter och statliga avgifter kan appliceras på det utannonserade värdet i varje relevant vinstkategori. För lotterier som organiseras i USA blir nettoutbetalningen av en vinnande satsning beräknad som om vinnaren vore bosatt i New York City, USA. För lotterier som organiseras i Spanien, så beräknas nettoutbetalningen för en vinnande satsning som om vinnaren vore bosatt i Barcelona i Spanien. För pan-europeiska lotterier såsom EuroMillions och EuroJackpot beräknas nettoutbetalningen av den vinnande satsningen som om vinnaren vore bosatt i Zürich, Schweiz eller Barcelona, Spanien. För alla andra spel beräknas nettoutbetalningen av den vinnande satsningen som om vinnaren vore bosatt i huvudstaden i det land där det relevanta lotteriet organiseras.

(7) Satsningsregler

a. Bookmakern accepterar satsningar lagda av Operatören på Spelarens vägnar, där begäran om att satsa registrerats av Spelaren på Webbsidan, och satsningarna görs därefter av Operatören.

b. Hänvisningar till termen Spelare i denna sektion av Villkoren innebär Spelaren som satsar hos Operatören.

Det förtydligas härmed att Bookmakern ej är en lotterioperatör. Spelaren satsar på förväntade resultat i vissa lotteriers dragningar hos Bookmakern.

c. Operatören strävar efter att säkerställa att jackpottvärdena för alla erbjudna lotterier på Webbsidan är korrekta, men antar inget ansvar för fel som kan finnas i denna information. Operatören uppskattar mängden av framtida jackpottar enligt vissa antaganden, såsom den nuvarande eller framtida jackpotten som vinns eller får rollover, men är ej ansvarig för felaktiga antaganden, beräkningar eller prognoser.

Operatören/Bookmakern förbehåller sig rätten att erbjuda och annonsera en vinst som är högre eller lägre än den vinst som annonseras av de relevanta underliggande lotterierna.

d. Giltiga satsningar görs i nästa relevanta dragning, förutsatt att satsningen registreras innan den relevanta deadlinen och förutsatt att spelaren inte avsiktligt valt något annat. Deadlinen visas på Webbsidan. Det är upp till Spelaren att säkerställa att satsningar registreras innan den relevanta deadlinen. Begäran om att satsa eller det som kan tolkas som satsning efter en en viss dragnings påbörjande eller i en dragning som redan skett kan ej hållas som giltig, oavsett vilken automatisk bekräftelse som genereras via e-post eller Webbsidan, samt oavsett om en inkorrekt deadlinen visas på Webbsidan.

e. Om det underliggande lotteriet genomför flera dragningar på samma datum, då gäller (om ej annat anges av Bookmakern) Spelarens Satsning endast för huvuddragningen på den dagen (eller om ingen huvuddragning finns, den första dragningen), och gäller ej för någon annan dragning i det relevanta underliggande lotteriet.

f. Om en dragning i ett underliggande lotteri ej sker eller om inga dragningsresultat publiceras eller tillkännages officiellt, så är alla giltiga Satsningar i den dragningen istället giltiga för den ombokade dragningen (eller, om den inte sker, nästa relevanta dragning).

g. Operatören betalar ut alla vinster som en klumpsumma. Eftersom alla jackpottar och vinster i den andra kategorin försäkras genom Bookmakern, kan sådana vinster ta upp till 90 kalenderdagar att godkännas för betalning av försäkraren.

(8) Systemspel

a. Om spelare väljer en “Systemspel”-satsning, räknas alla möjliga kombinationer av de valda numren som separata satsningar.

(9) Syndikatspel

a. Ett spelbolag, bolag eller syndikat är en grupp individer som väljer att spela på samma nummerkombinationer tillsammans som grupp. Webbsidan hänvisar till syndikatspel som gruppspel. Alla vinster från rader som spelats på av syndikatet delas mellan alla aktiva medlemmar i syndikatet, beroende på den andel som varje individ har.

b. Andel refererar till den procentuella del av vinstsumman som en spelare är berättigad till i syndikatspel.

10. Operatörens rättigheter

(1) En spelare kan inte göra anspråk på Vinster eller utbetalning från Operatören, och/eller Operatören kan efter eget tycke bestämma om en Satsning ej är giltig eller en annullera Spelarens rätt till Vinsterna, eller annullera en Satsning om:

a. Satsningar lagts efter den relevanta deadlinen eller efter påbörjande av den relevanta dragningen;

b. Satsningar blev felaktigt accepterade efter den relevanta deadlinen, eller om den relevanta dragningen redan påbörjats eller skett;

c. Operatören upptäcker ett fel i relation till Satsningen eller dragningen och ej kan kontakta Spelaren för att korrigera felet eller bekräfta satsningen innan deadlinen;

d. Satsningen som lagts på en Spelares vägnar, där denne angett falsk information i samband med sitt Spelarkonto eller på annat vis förbundet med Webbsidan eller tjänsterna som är tillgängliga därigenom;

e. Satsningen registrerades på en Spelares vägnar, där denne varit involverad i bedrägeri i samband med satsningen eller Spelarkontot, eller på annat vis i förbindelse med Webbsidan eller tjänsterna som är tillgängliga därigenom;

f. Satsningen registrerades på en Spelares vägnar, där denne är yngre än 18 år;

g. Spelaren har fler än ett Spelarkonton;

h. dragningen förklaras som ogiltig av en organisatör eller medorganisatör.

(11) Vid beslutande om Vinster ska betalas ut, kan Operatören basera sitt beslut på information som innehas eller tas reda på av Operatören.

a. Om en Satsning annulleras enligt Villkor 7.1 (i), (ii) eller (iii), kommer Operatören att erbjuda Spelaren alternativet att lägga om Satsningen i nästa relevanta dragning eller kreditera Spelarens Spelkonto med den relevanta summan. Om några satsningar på annat vis annulleras av Operatören enligt dessa villkor, så kan summan i samband med satsningen övergå till Operatören, förutom om Satsningen gjorts av en Spelare som är yngre än 18 år. Om detta sker kommer Operatören att söka handledning hos den relevanta Myndigheten för att besluta om hur den annullerade satsningen av den minderåriga spelaren ska skötas.

b. Operatören bestämmer om Spelarens Satsning ska accepteras innan dragningen. Om Operatören inte accepterar en Satsning kommer spelaren att återbetalas för den relevanta summan.

(12) Beslut

a. Om en tvist uppstår angående en satsning eller utbetalning av Vinster, kan Operatören förvägra betalning av Vinster tills tvisten lösts.

b. När Operatören gör ett slutgiltigt beslut eller utövar de rättigheter som tillskrivs ovan, kan Operatören efter eget tycke återbetala summan som Spelaren betalade för den relevanta Satsningen eller erbjuda en ny Satsning till Spelaren.

(13) Operatörens ansvar

a. Operatören kan ej hållas ansvarig för skador eller förluster som uppstår på grund av insolvens hos tredje parter, inklusive Bookmakern eller banker, inklusive (utan begränsning) alla banker där Operatören har sina konton.

b. Operatören kan (men Spelare kan ej) tilldela rättigheter och/eller överföra, lägga ut på underleverantör eller delegera skyldigheter under dessa Villkor, och/eller ta betalt eller handla på annat sätt med kontrakt som skapats under dessa Villkor, eller med Operatörens eller Spelarens rättigheter och skyldigheter. För att förtydliga: Operatören kan överföra eller tilldela alla kontrakt mellan Operatören och Spelaren till tredjeparter (inklusive företag som är affilierade med Operatören) i förbindelse med hela eller en del av Operatörens verksamhet. Operatören kan överföra skyldighet för utbetalning till en tredje part genom olika uppgörelser, inklusive, men ej begränsat till: att köpa lotter i de underliggande lotterierna, försäkringskontrakt eller katastrofobligationer. Beroende på uppgörelsen som valts av den tredje parten för dragningen, är Operatörens skyldigheter mot Spelaren begränsade till den mängd som Operatören får av sina skyddande motsvarigheter. På grund av marknadsförhållanden och den valda uppgörelsen, kan inte Operatören garantera att den slutgiltiga vinsten som betalas ut till Spelaren är densamma som tidigare annonserats.

c. Operatörens skyldighet gentemot Spelaren är begränsade till den sammanlagda summa som Spelaren har betalat för en kommande dragning eller Satsning.

XI. FELAKTIGT UTFÖRDA OCH AVBRUTNA SPEL

Multilotto utför en bred uppsättning försiktighetsåtgärder för att förhindra tekniska fel eller problem. Dessa går dock inte alltid att undvika. Därför:

(1). Multilotto, Våra leverantörer och/eller licensgivare är ej ansvariga för driftstopp, serverstörningar, lagg eller andra tekniska eller politiska störningar av spel. Återbetalningar kan utföras efter ledningens tycke;

(2) Multilotto, Våra leverantörer och/eller licensgivare tar inget ansvar för skador eller förluster som anses eller hävdas ha uppstått på grund av eller i förbindelse med Webbsidan eller dess innehåll, inklusive, men ej begränsat till:

  • Förseningar eller störningar i driften eller överföringen;
  • Dataförlust eller datakorruption;
  • Kommunikationsfel;
  • Missbruk av sidor eller innehåll;
  • Fel eller utelämnande i innehåll;

(3) Om ett systemfel uppstår annulleras alla satsningar;

(4) Om ditt Spel fungerar felaktigt på grund av ett systemfel, skall Vi återbetala den summa som som Du satsat i Ditt Spel genom att kreditera Ditt Konto, eller om Ditt Konto inte längre finns, genom att betala Dig direkt, på ett godkänt sätt. Om Du har sparat upp kredit när Spelet fungerade felaktigt, kommer det monetära värdet av krediten betalas ut till Ditt Konto, eller, om ditt konto ej längre finns, genom att betala Dig direkt, på ett godkänt sätt;

(5) Multilotto skall ta alla resonabla åtgärder för att säkerställa att datorsystemet möjliggör Ditt deltagande i spelandet. Om Du satsat och spelandet därefter avbryts på grund av ett kommunikationsfel eller ett fel i Din dator, kommer Spelet att fortsätta som det var precis innan Spelet avbröts. Om ett sådant återupptagande ej är möjligt skall Vi:

  • Säkerställa att spelet avslutats;
  • Återbetala din satsning genom att kreditera den till Ditt Konto.

XII. INTEGRITETSSKYDDSPOLICY

(1) Genom att öppna ett Konto hos Multilotto ger Användaren implicit sitt godkännande för behandlingen av personlig data enligt de integritetsskyddslagar som gäller för online-vadslagningstjänster i Malta. Delande av data med tredje parter kan endast ske om Användaren efterfrågar detta.

(2) Användarens data kommer att delas med Multilotto-anställda i syfte för att utföra deras arbete.

(3) Multilotto gör sitt bästa för att säkerställa sina Användares integritetsskydd och säkerhet.

(4) Användare måste alltid tillhandahålla Oss med sann, uppdaterat och korrekt information om sin identitet. Dessutom måste Användaren förkunna att de registrerar sig på sina egna vägnar och att de inte någon gång tänker agera på ett sätt som kan uppfattas som bedragande, samt att de inte tänker ge sig ut för att vara andra personer, oavsett för vilket syfte.

(5) Genom att registrera sig på Multilotto och genom den frivilliga interaktion de genomför med Multilottos produkter och/eller Tjänster, godkänner Användaren att de går med på att all information de tillhandahåller kommer att användas för hanterandet av deras Multilotto-användarkonto, samt de transaktioner de utför, samt de interaktioner de har med Multilotto och på Multilottos vägnar. Alla interaktioner som Användaren utför med Multilotto kommer att sparas av Multilotto av dokumenteringsskäl och kan användas av Multilotto i de fall där tvister uppstår mellan Användaren och Multilotto.

(6) Multilottos datainsamlingsmetoder inkluderar samlandet av Användarens information som frivilligt delats med Multilotto, samt användandet av cookies i syfte att samla data om sättet som Användaren interagerar med Multilottos Webbsida.

(7) Multilotto använder Google Analytics, en webbanalystjänst av Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder så kallade “cookies”, textfiler som lagras på Din dator och möjliggör en analys av hur Du använder Webbsidan. Information som genereras av cookies om användandet av Webbsidan (inklusive din IP-adress) överförs och lagras på en Google-server. Google kan använda denna information för att utvärdera hur Du använder Webbsidan, för att sammanställa rapporter om Webbsidans aktiviteter för Multilotto samt tillhandahålla ytterligare tjänster i förbindelse med användandet av Webbsidan och internet. Det är möjligt att Google överför denna information till tredje parter om detta krävs av lagen, eller om tredje parter bearbetar datan på Googles vägnar. Du kan förhindra installationen av cookies genom att ställa in detta i din webbläsare - Vi råder Dig dock att du inte kan använda alla funktioner på Webbsidan fullt ut utan cookies. Genom användandet av denna Webbsida godkänner Du att all data som samlas om Dig behandlas av Google på det sättet som beskrivs ovan, för de syften som listas där.

(8) Multilotto förbehåller sig rätten att använda ytterligare tjänster för att utvärdera användandet av sin Webbsida.

(9) Tillgång till och förändring av data är gratis för Användare. Enligt Maltas Remote Gaming Regulation är komplett borttagning av data ej möjlig.

(10) Multilotto gör sitt bästa för att säkerställa att Användarens personliga information hålls säker, inklusive implementation av dataskyddsmetoder som är utformade för att Användarens integritet skyddas. Multilotto säkerställer att deras dataskyddspolicy uppdateras regelbundet för att se till att Användarens information hela tiden skyddas.

(11) Då och då kan Multilotto kontakta Användare över telefon eller e-post för att erbjuda dem mer information om Multilotto. Dessutom kan Multilotto kontakta Användare över telefon eller e-post för att informera dem om unika erbjudanden som Multilotto tillhandahåller Användaren. Användarna godkänner att ta emot sådan kontakt när de godkänner Villkoren vid registrering hos Multilotto. Personer som ej längre vill bli kontaktade av Multilotto måste kontakta kundtjänst.

(12) Användarens data kan enligt lag krävas att delas med relevanta myndigheter. Om Multilotto bedömer att delande av information är nödvändigt, kommer Multilotto att delge informationen till de relevanta myndigheterna.

(13) Misstanke om bedrägeri kan omedelbart rapporteras till de relevanta myndigheterna.

XIII. KLAGOMÅL

(1) Om Användaren har ett problem eller klagomål, kan han/hon kontakta kundtjänst via e-post på [email protected], och informera om vad klagomålet gäller. Multilottos kundtjänst-representanter skall svara på Användaren för att adressera frågan, och eftersträvar att svara inom 2 dagar.

XIV. Ogiltighet (eng. “severability clause”)

(1) Varje paragraf inom dessa Villkor är separat och skiljbar från de andra. Om någon paragraf blir bedömd som annullerad, inkorrekt, eller ej möjlig att upprätthålla av någon anledning, så gäller de kvarvarande paragraferna fortfarande fullt ut.

? Help