Svenska
Språk
Svenska
 • Deutsch
 • English
 • English (Canada)
 • Español
 • Italiano
 • Magyar
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Srpskohrvatski
 • Suomi
 • Svenska
 • Tagalog
 • Türkçe
 • Ελληνικά
 • Українська мова
 • 正體中文
Valuta
EUR
 • AUD
 • BRL
 • CAD
 • CHF
 • EUR
 • GBP
 • HUF
 • NOK
 • PLN
 • RON
 • SEK
 • TRY
 • UAH
 • USD
Ändra

Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

I. ALLMÄNT

(1) Dessa allmänna villkor (“Villkor”) utgör och styr kontraktsförhållandet mellan MultiPay N.V. (hädanefter angiven som “Multilotto” eller “Vi”, “Oss” eller “Vår”/”Våra”) och dig som användare och konsument (hädanefter angiven som “Användaren”, “Användarna”, “Du” eller “Din”).

I de allmänna villkoren refererar “Multilotto” till Multilotto N.V., en korporation i Curaçao som verkar under licensnummer 1668/JAZ, auktoriserad och reglerad av Curaçaos regering.

Användaren” refererar till den individ eller entitet som uttryckligen eller implicit godkänner dessa allmänna villkor genom att öppna ett konto och spela på Multilottos webbsida www.multilotto.com då och då. Denna webbsida kommer hädanefter att anges som “Webbsidan”.

Multilotto och Användaren är de enda parterna under dessa Villkor.

(2) “Tjänst”, “Tjänster” eller “Tjänsterna” inkluderar alla de tjänster och kasinoaktiviteter som listas på sidan, inklusive, men inte begränsat till, kasinospel och andra slumpbaserade spel.

(3) Alla Användare som besöker Webbsidan måste följa dessa villkor, samt även de Allmänna Kasinospelreglerna, de Allmänna Reglerna för Slotspel, de Specifika Kasinospelreglerna, Villkoren för Bonus/Kampanjer och vår Integritetsskyddspolicy, vilka tillsammans styr användandet av våra Tjänster (vilka alla inkluderas under Villkoren).

Användaren måste läsa och godkänna alla dessa Allmänna Villkor utan förändring, inklusive de Allmänna Villkor som listas nedan - samt de som refereras till - innan Användaren kan bli en aktiv Användare på Multilotto. Genom att besöka eller använda Webbsidan går Användaren med på att följa de Allmänna Villkoren. Dessa Villkor gäller även för alla Tjänster som erbjuds via mobila enheter, inklusive nedladdningsbara appar. Alla referenser till användandet av Webbsidan gäller även som referenser till användandet av våra Tjänster via mobila enheter.

(4) Multilotto kan när som helst förändra dessa Villkor samt alla rättigheter och/eller skyldigheter. Villkoren och Integritetsskyddspolicyn som är publicerade på Webbsidan kan förändras när som helst. Den nyaste versionen av dessa Villkor träder omedelbart i kraft vid nästa besök eller inloggning på Webbsidan. Genom fortsatt användande av Webbsidan, Tjänsterna eller Multilottos mjukvara, godkänner Användaren Villkoren inklusive deras senaste förändringar. Om Användaren inte godkänner dessa Villkor, får han/hon inte besöka eller använda våra Tjänster, och måste omedelbart informera Oss i skrift. Användaren kan skriva ut dessa Villkor för att undvika eventuella framtida missförstånd och tvister.

(5) Dessa Villkor beskriver de villkor och risker som gäller för Användaren vid användning av Tjänsterna som är tillgängliga på Webbsidan. I vissa regioner eller enheter kan det hända att Multilotto använder ytterligare specifika eller landsspecifika domäner. Om Användaren har frågor om dessa Villkor kan han/hon vända sig till vår Kundtjänst.

(6) Multilotto kan publicera dessa Allmänna Villkor på ett antal olika språk, och varje text ska bygga på samma principer. Detta är av informationsskäl och för att hjälpa spelarna. Observera dock att det är den engelska versionen som utgör den juridiska grunden för förhållandet mellan Dig och Multilotto. Vid diskrepanser mellan den engelska versionen av Villkoren och den lokaliserade varianten, så gäller alltid den engelska versionen.

(7) Dessa Allmänna Villkor träder i kraft när du registrerar dig och bekräftar Dina registreringsuppgifter på vår Webbsida. Genom att registrera ett konto på Webbsidan signalerar Du att du har godkänt Villkoren. Du måste läsa och förstå Villkoren i deras helhet innan du registrerar ett konto hos Oss. Om Du ej godkänner någon del av dessa Villkor, får Du ej längre använda Webbsidan.

(8) Tjänsterna är endast tillgängliga för, och får endast användas av, individer som kan ingå i juridiskt bindande avtal enligt lagarna som gäller i landet där de är bosatta.

(9) Under alla omständigheter kan Multilotto ej hållas ansvarig för missbruk av Våra Tjänster av ej auktoriserade parter samt minderåriga.

(10) Multilotto förbehåller sig rätten att neka och/eller avbryta Tjänster efter eget omdöme där Tjänsterna är olagliga att använda.

(11) Användaren garanterar vid alla tillfällen att de inte är bosatta i USA och dess besittningar, samt territorier som inkluderar (men ej begränsas till) Amerikanska Samoa, Guam, Marshallöarna, Nordmarianerna, Puerto Rico samt Jungfruöarna, Kuba, Iran, Kina, Hong Kong, Macau, Sudan, Nordkorea och Syrien.

(12) Multilotto kan ej hållas ansvarig för överföringsfel. Därför går det ej att kräva skadestånd där problemorsaken är överföringsfel, förseningar eller missbruk och/eller manipulation av data.

(13) Multilotto förbehåller sig rätten att neka Användaren registrering, att införa särskilda villkor, att förlänga eller ändra Tjänsterna, att neka satsningar i allmänhet och att begränsa insatser och vinster när som helst utan att ange anledning.

(14) Särskilda kampanjer och bonusar kan ha ytterligare Villkor som publiceras separat. Var god läs noga de Villkor som gäller för kampanjerna, bonusarna eller tävlingarna i fråga innan du deltar i dem. Om Villkoren för specifika kampanjer konflikterar med dessa Allmänna Villkor, så gäller alltid de Allmänna Villkoren i första hand, med undantag för de fall där de Allmänna Villkoren uttryckligen exkluderas.

(15) Misskötsel från Användarens sida är förbjuden på Webbsidan. När Användaren missköter sig anses detta bryta mot de Allmänna Villkoren, när - men inte endast när -  Användaren gör något av detta:

a. Medvetet anger felaktig eller ej fullständig information;

b. Försöker manipulera resultat via handlingar, förändringar i mjukvaran eller Tjänsterna, eller på andra avsiktliga sätt;

c. Avsiktligt orsakar fel på Webbsidan för att underminera Tjänsterna och deras funktioner;

d. Öppnar fler än ett konto per person; och/eller

e. Bryter mot någon annan regel i dessa Allmänna Villkor.

Listan ovan som beskriver misskötsel är ej fullständig.

(16) Multilotto förbehåller sig rätten att avbryta events eller spel utan att informera på förhand och efter eget tycke, när som helst då det bedöms som nödvändigt, om dessa fungerar inkorrekt.

(17) Dessa Villkor styrs av och tolkas enligt Curaçaos lagar, exklusive den lagstiftning som behandlar lagkonflikter. Alla rättsliga åtgärder eller rättsprocesser som uppstår under dessa Villkor kan endast gå genom Curaçaos domstolar, och alla parterna ger härmed sitt oåterkalleliga samtycke till den personliga jurisdiktion som gäller där.

(18) Om dessa Villkor ej är tillåtna under lokala juridiska bestämmelser, kan en eller båda av parterna avbryta förhållandet som gäller under dessa Villkor. Om detta inträffar kan inte någon av parterna föra vidare rättsanspråk.

(19) Multilotto kan ej på något sätt hållas ansvarig vid en force majeure, eller för handlingar som utförs av regeringar eller andra rättsliga instanser.

II. REGISTRERING OCH KONTO

(1) Användaren måste fullfölja registreringen och öppna ett Användarkonto (“Konto”) på Webbsidan innan han/hon tillåts använda Webbsidan.

a. Användarens identitet - Användaren garanterar att de anger sann, korrekt, uppdaterad och komplett information om sin identitet under registreringsprocessen. All falsk information kommer att användas för åtal i största möjliga utsträckning, inklusive: fall där Användaren utgör sig för att vara någon annan, förvanskning av information om relationer till andra personer, entiteter eller organisationer, användande av falska headers och andra utelämningar av information för att dölja din identitet för Multilotto, oavsett anledningen bakom handlingen.

b. Födelsedatum - Användaren försäkrar Multilotto om att han/hon är 18 år eller äldre. Ingen person under 18 års ålder eller annan högre myndig ålder i Användarens jurisdiktion får registrera sig som en Användare, och alla insatta pengar samt vinster från en sådan person kommer att beslagtas.

c. Användarens bostadsort - Var god notera att Användaren kan bli ombedd att bevisa sin bostadsort genom identitetsbevis såsom ID-kort, pass, körkort och/eller el- och vattenräkning;

d. Användarens giltiga email-adress och(om ett sådant finns) kontaktnummer (telefon/mobil).

e. Användarnamn - Användarnamnet måste vara unikt och enkelt identifierbart, personligt och hemligt. Kränkande eller oanständiga namn är ej tillåtna. Användarnamn som innehåller eller refererar till webblänkar, samt kontonamn som refererar till vissa av Användarens rättigheter (termen “administrator” är reserverad för Multilotto) är förbjudna. Vi förbehåller oss rätten att stänga av konton som har oacceptabla användarnamn. Dessa konton kan återaktiveras så snart som ett passande och acceptabelt alternativt användarnamn har valts.

f. Lösenord - Användaren tillråds att välja ett starkt och icke förutsägbart lösenord av säkerhetsskäl, och Användaren är ansvarig för att lösenordet hålls hemligt. Om det finns anledning till att tro att Användarnamnet och/eller Lösenordet ej längre är hemligt, så bör Användaren omedelbart informera Multilotto.

(2) Under och efter registreringsprocessen kan Användaren behöva tillhandahålla Multilotto med giltig identifikation, inklusive men ej begränsat till, adress, mailadress och/eller personligt telefonnummer. Om Multilotto har anledning till att tro att den angivna informationen är inkorrekt, så har Multilotto rätten att stänga av eller avsluta Användarens konto samt behålla eventuella vinstsummor.

Utöver detta har Multilotto rätten till att begära att Användaren tillhandahåller åldersbevis, samt att neka Användaren tillgång till Tjänsterna om Multilotto har anledning till att tro att ålderskraven ej är uppfyllda.

(3) Användaren är ansvarig för att hålla Kontots Användarnamn och Lösenord på Webbsidan säkert. (so sitt Kontos becomes Kontots). Multilotto kan ej hållas ansvarig för skada som sker på grund av handlingar eller försummelser från Användarens sida som leder till otillbörligt eller ej auktoriserat användande av Kontot.

(4) Användaren ansvarar för att informationen angiven vid registreringen hålls uppdaterad, och måste omedelbart utföra de relevanta uppdateringarna på Multilottos Webbsida vid namnbyte, byte av adress eller mailadress. Det är Användarens ansvar att ändra sin personliga information vid behov.

(5) Multilotto är ej ansvarig om/när utomstående loggar in på Användarens konto, och kan ej hållas ansvariga för skador som sker på grund av otillåtet användande av Användarens lösenord av en tredje part, och/eller för transaktioner där Användarens korrekta namn och lösenord använts.

(6) Användaren måste ha tillräckligt med pengar på sitt Konto för att täcka satsningens kostnad för att kunna delta i vadslagning (betting) med sitt Konto på Multilottos Webbsida.

(7) Vid användning av Kontot på Multilottos Webbsida, intygar Användaren det följande:

a. Användaren har fullföljt registreringen sanningsenligt och korrekt.

b. Användaren är ej under 18 års ålder eller annan högre myndig ålder i Användarens jurisdiktion.

c. Användaren är ej under rättslig övervakning och har ej begränsade befogenheter när det gäller affärsverksamheter.

d. Användaren har registrerat sig själv för eget bruk och inte på någon annans vägnar.

e. Användaren använder kontot för personligt bruk och har inte några kommersiella avsikter.

f. Användaren har ingen information om några satsningars (bets) resultat innan han/hon registrerar vadet.

g. Användaren har inte flera konton på Multilottos Webbsida.

h. Användaren har läst och accepterat dessa Allmänna Villkor.

(8) Multilotto godtar endast ett konto per person. Användandet av fler än ett konto per fysisk Användare är strikt förbjudet. Om Multilotto har skälig grund för att misstänka att Användaren har registrerat flera konton, förbehåller Multilotto sig rätten att stänga Användarens konto när som helst och att stänga alla överföringar relaterade till Användaren som registrerat fler än ett konto under sitt eget namn eller under flera olika namn. Det är irrelevant om dessa konton har använts med avsikt för fusk och bedrägeri eller ej.

(9) Det är ej tillåtet för Användaren att sälja, låna, överföra och/eller införskaffa konton från andra Användare. Pengar kan endast återgå till det konto där de ursprungligen blev insatta.

(10) Multilotto accepterar endast fysiska personer med ett enda konto som Användare. Varken juridiska entiteter eller företag får öppna konton på Multilottos Webbsida.

(11) Användaren bör ej betrakta Multilotto som en finansiell institution, eller förvänta sig ränta på sina insättningar.

(12) Basvalutan är EURO (), men Användarens saldo kan visas i annan valuta.

(13) Pengar som felaktigt krediterats till Användarens Konto skall omedelbart rapporteras av Användaren till Multilotto. Alla vinster och pengar som uppstått på grund av fel är ej giltiga oavsett hur felet uppstod.

(14) Om Användaren missköter sig har Multilotto rätten att omedelbart avsluta förhållandet med Användaren under Villkoren och exkludera honom/henne från vidare användning av Webbsidan. Multilotto har rätten att avbryta och avsluta pågående aktiviteter, att blockera Användaren eller Användarens Konto med eller utan förvarning, samt behålla Användarens saldo och vinster som tillskansats genom misskötsel, tills incidenten klarats upp.

(15) Tecken på bedrägeri, manipulation, cashback-arbitrage eller andra former av bedrägeri eller svindel som utgjort grunden till en bonus eller annan pengainbringande aktivitet leder till att Kontot inaktiveras tillsammans med de förtjänster eller förluster som uppstått.

(16) I länder där rättsliga instanser eller finansiella institutioner kräver att man måste rapportera vinster och förluster är Användaren ansvarig för att rapportera dessa till de relevanta myndigheterna.

(17) Multilotto behandlar Användarens information under strikt sekretess, enligt den text som visas under registreringsprocessen samt enligt integritetsskyddspolicyn.

(18) Multilotto övervakar alla konton och all data under strikt sekretess. Det är möjligt att Multilotto kan behöva delge detaljer till relevanta myndigheter vid efterfrågan enligt lag.

(19) Multilotto förbehåller sig rätten att neka Användare registrering, att införa vissa villkor, att förlänga eller förändra Tjänsterna, att dra tillbaka vadslagnings-marknader eller andra Tjänster, att vägra satsningar i allmänhet och att begränsa satsningar, vinster, odds eller insatser när som helst utan att delge anledning och efter eget omdöme.

(20) Det finns ingen allmän rätt att registrera sig, öppna ett Konto eller att satsa på Multilottos Webbsida.

(21) Om en Användares registrering har nekats eller om Kontot har stängts på Multilottos bevåg, så kommer de redan fastställda kontraktuella överenskommelserna att hållas.

(22) Multilotto kan i särskilda fall upphäva rättigheter eller bestämmelser i dessa Allmänna Villkor. Multilotto skall ej hållas ansvarig och Användaren har ingen rätt att åberopa sådana rättigheter eller bestämmelser i framtiden.

(23) Ingen skall använda Webbsidan för penningtvätt. Multilotto kan utföra bästa praxis-åtgärder mot penningtvätt. Multilotto förbehåller sig rätten att ej göra affärer med, eller att sluta göra affärer med, och att återkalla överföringar från Användare som ej rättar sig till de följande kraven och policyerna mot penningtvätt:

a. Vinster betalas endast ut till den individ som ursprungligen registrerade sig och öppnade Kontot, och endast till det registrerade kreditkortet eller kontot;

b. När användaren sätter in pengar på sitt Konto via kredit/kontokort, kan vinsterna endast delas ut till individen vars namn står på kortet som används för insättningarna, och kan endast utbetalas till samma kort. Under speciella omständigheter, såsom kortbyte vid kortets utgång eller bankbyte, kan Användaren skicka en skriftlig begäran till Multilottos kundtjänst och förklara omständigheterna samt uppvisa den nödvändiga dokumentationen till varför vinster eller uttagningar bör ske till ett annat konto eller kort. Multilotto behandlar dessa ärenden och vid behov kan de söka ett domstolsbeslut. Det är upp till Multilotto om denna begäran godkänns eller ej;

c. Endast ett Konto är tillåtet per person. Inga vinster kan hämtas ut på Konton öppnade under falska namn eller på flera Konton som öppnats av samma person;

d. Överföring av pengar mellan Multilottos Kontoinnehavare är ej tillåten.

e. Multilotto kan när som helst och efter eget tycke kräva att Användaren tillhandahåller ytterligare personbevis såsom en attesterad kopia av pass eller andra typer av identitetsbevis, och kan stänga av Kontot efter eget omdöme tills tillräckliga personbevis uppvisats;

f. Alla transaktioner kontrolleras för att bekämpa penningtvätt;

g. Om Användaren inte respekterar dessa regler skall Multilotto stänga av Användarens Konto tills en undersökning genomförts.

(24) Alla misstänksamma eller bedrägliga överföringar måste omedelbart rapporteras till relevanta myndigheter.

III. INSÄTTNINGAR OCH BETALNINGAR

(1) Spelaren godkänner härmed att Multi Brand Gaming Limited är ansvarig för behandling av kreditkortsbetalningar. Multi Brand Gaming Limited är ett dotterbolag till Multi Pay N.V, inkorporerat i Malta med registreringsnummer C 66946, vars registrerade adress är våning 1, svit 3, Central Business Centre, Mdina Road, Zebbug ZBG 9015, Malta.

(2) Alla insättningar på Kontot måste komma från en källa där Användaren nämns som kontoinnehavare.

(3) Flera betalningsmetoder kan användas för att sätta in pengar på Användarens Konto såsom kreditkort, banköverföring och andra elektroniska betalningsmetoder. Vissa betalningsmetoder kan medföra avgifter beroende på överföringens storlek. Innan betalningens fullföljande kommer Användaren att informeras om dessa avgifter (om några). Besök betalningssidan på www.multilotto.com för att se de tillgängliga betalningsmetoderna och de eventuellt tillkommande avgifterna. Banköverföringar kan ta flera dagar att nå Användarens Konto. Kontantinsättningar är ej möjliga.

(5) Multilotto förbehåller sig rätten att införa vissa villkor angående användandet av specifika betalningsmetoder. Multilotto har också rätten att ändra, lägga till, begränsa eller upphöra med de tillgängliga betalningsmetoderna utan att informera på förhand. Multilotto garanterar ej att alla betalningsmetoder alltid är tillgängliga samt att de är tillgängliga i alla länder.

(5) Multilotto förbehåller sig rätten att begränsa den minsta och högsta tillåtna summan per överföring för varje betalningsmetod. Den maximala insättningssumman varierar beroende på den betalningsmetod som valts på Webbsidan. Besök betalningssidan på www.multilotto.com för mer information.

(6) Användaren godkänner att Multilotto har rätten att begära överföringsbevis för insättningar till Användarkonton. Överföringar av stora summor måste godkännas av Multilotto.

(7) Användaren godkänner att det ej är möjligt att återkalla korrekt genomförda överföringar via någon av betalningsmetoderna.

(8) Multilotto förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget omdöme begära bilder på båda sidorna av kreditkortet som använts för att göra insättningar på Användarkontot. För att efterfölja bästa praxis kan Användaren ombedjas att täcka för CVV-numret och vissa kortnummer.

(9) Användaren skall ej sätta in pengar via kreditkort, bankkonton eller andra betalningsmetoder där han/hon ej är auktoriserad.

(10) Multilotto använder säkra anslutningar för alla betalningar för att undvika att utomstående får obehörig tillgång.

(11) Självbestämda insättningsgränser kan vara tillgängliga via Webbsidan.

(12) Multilotto förbehåller sig rätten att återkalla felaktiga betalningar.

(13) Användare som vill mottaga betalning (inklusive uttag) via banköverföring (SEPA), och som är bosatta utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES, EEA på engelska) kommer att mottaga den efterfrågade betalningen/uttaget minus eventuella bankavgifter.

(14) Utbetalningar kan endast ske i euro, och inte i någon annan valuta.

IV. BEGRÄNSNINGAR

(1) Multilotto vill säkerställa att våra Användare spelar ansvarsfullt, men Vi medger samtidigt att hasardspel kan vara beroendeframkallande för vissa individer och påverka deras liv negativt. Eftersom Vi bryr oss om Våra Användare, och vill att onlinespel ska vara en positiv upplevelse, så erbjuder Vi diverse metoder som kan användas av Användaren för att spela på ett ansvarsfullt sätt.

(2) Webbsidan innehåller länkar till externa tjänster samt till information som kan hjälpa vid spelberoende. Om du tror att du är spelberoende, uppmanar vi Dig att söka hjälp via dessa delar av Vår Webbsida.

(3) Genom att använda Tjänsterna bekräftar Användaren att alla satsningar gjorda på Webbsidan medför en risk att pengar förloras. Det är Användarens ensamma ansvar att bära förluster som orsakas genom Användarens Konto.

V. UTTAG

(1) Användaren kan begära ett uttag av sitt nuvarande saldo på sitt konto om dessa villkor är uppfyllda:

a. Alla inkommande betalningar har bekräftats.

b. Alla summor som satts in har omsatts åtminstone en gång på online-vadslagningstjänsterna på Multilotto.

c. De relevanta bonus-villkoren har uppfyllts.

d. Uttaget och Användarens begäran överensstämmer med dessa Allmänna Villkor.

(2) Uttag från Användarens Konto kan endast adresseras till personen som är registrerad på Kontot i överensstämmelse med villkoren som specificeras på denna Webbsida.

(3) Multilotto förbehåller sig rätten att överföra summor via banköverföring om Användarens insättningsmetod inte har något uttagsalternativ. I detta fall måste bankkontots och Multilotto-kontots innehavare vara samma person.

(4) Multilottos finansiella avdelning hanterar alla inskickade uttagsbegäran. Multilotto förbehåller sig rätten att verifiera Användarens berättigande, och, om något ej är helt tydligt, spärra uttaget. Giltiga dokument utfärdade av relevanta myndigheter och identitetsbevis måste skickas in för att kunna behandla uttag. Multilotto förbehåller sig rätten att när som helst verifiera användarens identitet, ålder och nuvarande plats innan det begärda uttaget behandlas.

(5) Den personliga informationen för Användaren och för bankkontoinnehavaren (eller för annan betalningsmetod) måste stämma överens. Multilotto förbehåller sig rätten att begära ytterligare dokumentation för att bevisa identitet och verifiera bankkontot (eller annan betalningsmetod) och att behålla vinster tills denna information delgivits och bevisats.

(6) Klagomål angående uttag måste skickas inom 30 dagar efter att uttaget begärts.

(7) Det kan ta Multilotto upp till 3 arbetsdagar att behandla en uttagsbegäran. Multilotto gör dock sitt bästa för att behandla uttag omedelbart.

(8) Summor kan ej tas ut från Användarens konto om dessa summor ej använts minst en gång för Tjänsterna. En administrativ avgift på fem procent (5%) med ett minimum på fem euro (€ 5) per överföring kan användas för uttagsbegäran som innehåller summor som satts in på Multilotto och sedan ej omsatts åtminstone en gång i Tjänsterna.

(9) Uttag av vinster eller delsummor därav betalas ut på Användarens begäran. Den högsta summan för enskilda uttag varierar enligt den betalningsmetod som valts på Webbsidan.

(10) Multilotto förbehåller sig rätten att neka uttag via specifika betalningsmetoder och att överföra till Användarens bankkonto via banköverföring utan att delge anledning.

(11) Uttag kan senareläggas upp till 30 dagar enligt Användarens begäran.

(12) Den minsta summan för ett uttag via banköverföring är € 25,00. Uttag av mindre summor är endast möjligt via andra betalningsmetoder.

(13) Kontoinnehavare som spelar på Multilottos Webbsida kan endast ta ut summor genom elektroniska betalningsmetoder och/eller banköverföringar, och/eller genom finansiella institutioner. Multilotto tillåter ej kontantuttag.

(14) Alla överföringar måste behandlas enligt de europeiska reglerna mot penningtvätt.

(15) Gratisspel kan spelas av registrerade och icke-registrerade Spelare. Spelaren kan spela de gratisspel som erbjuds på Vår Webbsida så länge som han/hon är ansluten till internet och inte avser att vadslå med riktiga pengar. Vinster från gratisspel är virtuella vinster och kan ej bytas ut mot riktiga pengar.

VI. STÄNGNING AV KONTO

(1) Användare kan välja att stänga sitt Konto när som helst. I ett sådant fall ombeds Användaren att skicka ett mail till [email protected], vartefter Vår kundtjänst fortgår med processen att stänga Kontot och ge bekräftelse till Användaren att kontot har stängts.

(2) Multilotto förbehåller sig rätten att efter eget tycke annullera satsningar eller vinster, att avsluta överenskommelsen under Avtalet, att deaktivera Kontot, att neka och/eller avbryta Tjänsterna, att blockera överföringar från Kontot och/eller neka utdelning av vinster och förtjänster av legitima anledningar, inklusive, men ej begränsat till:

a. Användaren angav inkorrekt eller missledande information när han/hon registrerade sitt Konto.

b. Användaren har försummat eller ej lyckats att tillhandahålla de nödvändiga identitetsdokumenten.

c. Användaren tillhandahåller dokument som inte matchar informationen på kreditkortet eller på kontot för annan betalningsmetod.

d. Användaren är ej myndig och är ej minst 18 år gammal.

e. Användaren har lurat/bedragit eller försökt att lura/bedra Multilotto eller annan part på något sätt. Detta inkluderar system som är baserade på användandet av mjukvara, tekniker, datorer, maskiner eller andra liknande verktyg, eller skapande av ett syndikat av Användare för att bedra eller skada Multilotto, dess Användare eller annan part.

f. Användaren har registrerat flera Konton på Multilottos Hemsida.

g. Användaren har gett tillgång till sitt Konto till en tredje part. Multilotto gör inga undantag för avsiktliga eller oavsiktliga handlingar eller anledningar.

h. Användaren har handlat på ett oanständigt sätt när han/hon kommunicerat med Multilottos anställda eller andra Användare, och/eller använt opassande språk över mail, chatt eller telefon.

i. Användaren har brutit mot någon del av dessa Villkor och har ej fogat sig efter dem.

Denna lista över legitima orsaker är ej fullständig.

(3) Om ingen transaktion har loggats på Användarens Konto på trettio (30) månader, skall Multilotto remittera Kontots saldo till Användaren, eller om Användaren ej kan hittas, till Multilotto. Från den tolfte (12:e) inaktiva månaden kan Multilotto ta ut en € 5 administrativ avgift varje månad tills Användaren loggar in på Webbsidan igen, eller tills 30 månader har förflutit. Detta kan ej orsaka ett negativt saldo på Användarens Konto.

(4) Multilotto förbjuder Användare att använda enheter, såsom robotar, som stör Tjänsternas normala användande.

(5) Användaren ger sitt uttryckliga godkännande till att Multilotto kan debitera Konto-relaterade avgifter enligt dessa Villkor genom att debitera Användarens registrerade kreditkort, eller genom att debitera Användarens Multilottokonto.

(6) Längden för överenskommelsen under dessa Villkor är obegränsad. Om Användaren vill avsluta Överenskommelsen, kan han/hon göra detta genom att skicka ett mail till Multilotto som informerar om avslutandet. Efter avslutandet kan Användaren inte utföra nya transaktioner.

VII. VADSLAGNING / SATSNING / BETTING

(1) Varje Användare måste läsa och godkänna de Allmänna Villkoren i dess giltiga version, inklusive insatsreglerna för Casino och slots, samt bestämmelserna för minsta och högsta insatser, högsta uttag och liknande bestämmelser.

(2) Det går endast att satsa hos Multilotto via de officiella Multilotto-plattformarna, d.v.s. Webbsidan eller dess mobila variant.

(3) Multilotto är ej skyldig att utge skadestånd om Användaren kan satsa trots otillräckligt saldo. En sådan satsning måste ogiltigförklaras. En avslutad satsning kan endast accepteras om Användarens Konto har nog med saldo för en sådan satsning.

(4) Multilotto förbehåller sig rätten att neka individuella satsningar och att begränsa insatsen på individuella satsningar utan att ange anledning.

(5) Multilotto förbehåller sig rätten att avbryta satsningar fram till påbörjandet av ett live casino- eller mästerskapsevent utan att ange anledning.

(6) Efter att eventet börjat, kan Multilotto neka satsningar som Användaren gjort som bryter mot de Allmänna Villkoren eller vadslagningsreglerna som gäller för tillfället, eller om han/hon misstänks för manipulation eller riggning, att handla i maskopi eller att forma ett syndikat av Användare, att ha flera Konton på Webbsidan eller använda bulvaner för att satsa.

(7) Den samlade Multilotto-datan är relevant för alla delar av satsningen/vadslagningen. Tydliga fel måste rapporteras av Användarna. Om någon information eller resultat registreras inkorrekt förbehåller Multilotto sig rätten att korrigera eller annullera resultat, och kommer att utföra förebyggande åtgärder för att korrigera och ändra datan i systemet så att den reflekterar den korrekta informationen. Alla vinster som påverkats av inkorrekt information kommer även att ändras därefter.

(8) Multilotto avgör en bestämd tid tills vilken satsningar tas emot. Godkännandet av en satsning bekräftas och den godkända satsningen listas i detalj på Användarens Konto.

(9) Insatsen återgår till Användarens Konto vid ogiltiga satsningar. Detta kan inträffa då överföringsfel uppstår samt om vadets tid och datum eller annan nödvändig information om Användarens Konto fattas eller är inkorrekt.

(10) Endast Multilotto avgör deadlinen för godkännande av satsningar.

(11) Multilotto förbehåller sig rätten att korrigera eller annullera resultat om resultatet orsakats av ett tekniskt fel, genom manipulation av det specifika eventet/turneringen eller på grund av fel vid transaktioner.

(12) Multilotto är ej ansvarig för inmatnings-, överförings- och/eller utvärderingsfel. Multilotto förbehåller sig rätten att korrigera uppenbara fel och att annullera påverkade satsningar. Uppenbara fel inkluderar stavfel, inkorrekta summor eller liknande fel som påverkar de potentiella eller faktiska vinsterna.

VIII. SPECIFIKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR CASINO- OCH SLOTSPEL

(1) Multilotto innehar licens att bedriva casinoverksamhet enligt spellicensen som utfärdas av Curaçaos regering, vilken reglerar alla sorters gambling i Curaçao, inklusive slumpbaserade spel.

(2) Plats

a. Alla casinospel sker på Curaçaos territorium.

IX. BONUSAR

(1) Separata Villkor

a. Multilotto kan då och då erbjuda kampanjer och/eller tävlingar som styrs av separata villkor. Alla bonusar eller speciella gåvor som krediteras till Ditt Konto måste följa dessa separata villkor.

b. Multilottos bonusregler, vilka utgör en del av dessa villkor, finns på de relevanta bonussidorna på vår Webbsida.

c. Om dessa Villkor konflikterar med de specifika villkoren för tävlingen eller kampanjen, så gäller de specifika villkoren för tävlingen eller kampanjen i första hand.

(2) Upphävanderätt

a. Multilotto förbehåller sig rätten att upphäva kampanjer, tävlingar, bonus- eller specialerbjudanden när som helst. Multilotto förbehåller sig rätten att begränsa uttag från bonusplaner/bonuskampanjer.

(3) Jackpottar

a. Multilotto kan då och då erbjuda jackpottpriser på sina casino- och slotspel. Varje jackpottpris styrs av separata villkor, vilka gäller specifikt för det jackpotterbjudandet, och som utgör en del av dessa villkor.

b. Multilottos jackpottvillkor, vilka finns på de relevanta jackpottsidorna, utgör en del av dessa Villkor.

(4) Casinobonusar

a. När du använder bonuspengar måste du möta omsättningskraven för att kunna ta ut bonuspengar och/eller vinster där bonuspengar används som insats.

b. Om inget annat anges är varje erbjudande endast giltigt för det datum som ursprungligen anges vid utskickning.

c. Såvida inget annat anges för individuella erbjudanden, gäller följande omsättningskrav:

 - Alla casinobonusar har ett omsättningskrav på 35 gånger summan av den mottagna bonusen och insättningen.

d. Bordsspel räknas inte mot omsättningskraven.

e. Individuella erbjudanden kan ha olika villkor, och i sådana fall görs denna information tillgänglig för spelaren.

f. Vinster från “free spin”- och “bonus”-rundor som påbörjats med bonuspengar men som avslutats efter att bonusen har satsats, förlorats eller getts upp kommer att tas bort.

g. Användandet av bonuspengar enbart för att ta sig igenom bonusetapperna i spel kan leda till att vinsterna från de sista bonusrundorna annulleras.

h. Användandet av bonuspengar för att vinna mer än dubbelt av den mottagna bonusen på bordsspel och videopoker innan man byter tillbaka till slotspel för att möta omsättningskraven kan leda till att dina vinster konfiskeras och att ditt Konto stängs.

i. När man spelar med bonus pengar så är den maximalt tillåtna satsningen €10 (100 SEK, 100 NOK, £10, $10, 10 AUD, 10 CAD, 10 NZD) per spin/spel eller €1.00 (10 SEK, 10 NOK, £1.00, $1.00, 1.00 AUD, 1.00 CAD, 1.00 NZD) per satsnings rad tills man har uppnått omsättningskravet. Detta inkluderar dubbla/dubblerings satsningar och spelfunktioner. Multilotto förbehåller sig rätten att upphäva satsningar (bets) och vinster som härrör från satsningar med större belopp.

j. Om det finns skälig grund till att misstänka att Kontoinnehavaren har begått eller försökt att begå missbruk av bonuspengar, antingen på egen hand eller som en del av en grupp, förbehåller Multilotto sig rätten att:

 - Annullera bonusen som allokerats till Kontoinnehavaren och vinster som uppstått i samband med bonusen, och/eller återkalla, neka eller upphäva ett bonuserbjudande för Kontoinnehavaren, och/eller blockera tillgång till specifika produkter, och/eller exkludera Kontoinnehavaren från framtida kampanjerbjudanden, och/eller avsluta Kontoinnehavarens Konto med omedelbar verkan.

(5) Omsättningskrav

Bonusar som använts av en användare på Multilotto är exkluderade från omsättning på följande spel:

 • Beautiful Bones
 • Bloodsuckers
 • Bumper Crop
 • Crypt of the Vampires
 • Dead or Alive
 • Devil's Delight
 • Double Dragons
 • Holmes & the stolen Stones
 • Jack Hammer 2
 • Live Games
 • Pearls of India
 • Playboy
 • Scrooge
 • Spina Colada
 • Table games
 • Tower Quest
 • Untamed Giant Panda
 • Wishmaster
 • Zombies

Om bonuspengar omsätts av användaren i något av dessa spel, kommer inte pengarna godkännas med tanke på att de inte uppfyllt omsättningskraven för det aktuella spelet.

Multilotto förbehåller sig vidare rätten att förlora eventuella vinster om bonuspengar satsas på något av de nämnda spelen ovan.

Denna paragraf utesluter inte omsättning av vinster som erhållits från gratissnurr.

X SÄRSKILDA VILLKOR FÖR KUNDER SOM ÖNSKAR SPELA LOTTERISPEL

(1) Bolags- och licensinformation

a. Lotto Warehouse Ltd. (“Bookmaker”) tillhandahåller sin plattform för lotterispel på Hemsidan, där kunden kan spela de spel och på de lotterier som erbjuds genom andra parters hemsidor (att ”satsa på lotterispel” eller göra en ”Satsning”).

(2) Avtalsparter

När du satsar på ett av lotterierna som erbjuds på Hemsidan godkänner du Villkoren som beskrivs nedan: a. Vid registrering och Satsning ingår du ett kontrakt med Operatören för följande tjänster: användning av Hemsidan; driften och hanteringen av ditt konto som spelare; vadslagning och utbetalning av eventuella vinster till dig.

b. Du godkänner härmed att Operatören gör satsningar å dina vägnar, genom Lotto Warehouse Ltd, hädanefter ”Bookmaker”.

c. Alla Villkorens referenser till Användare som satsar på lotteri eller i relation till Satsningar som görs på lotteri hänvisar till, om inte annan reglering gäller, Satsningar på lotteri genom Operatören med Bookmaker för och å Användarens vägnar, med sitt säte i Malta.

(3) Specifika definitioner för satsningar på lotterispel

a. “Bookmaker” – Lotto Warehouse Ltd., ett företag med sitt säte i Malta och med registreringsnummer C77100. Bookmakern agerar som bookmaker genom att fastställa oddsen;

b. “Vinnande lott” – en vinnande lott som framgångsrikt skickats in och godkänts av ett lotteri för den officiella och relevanta dragningen;

c. “Lotterisatsning” – en satsning på lotteriets resultat med en bestämd följd;

d. “Jackpot” – den högsta möjliga vinsten hos Operatören för den relevanta dragningen i motsvarande Vinstkategori/Vinstkategorier på relevant lotteri;

e. “Satsning” – beloppet som Spelaren satsar på det relevanta spelet och för en specifik, virtuell lott, inklusive eventuella serviceavgifter;

f. “Operatör” – Operatören av domän(erna), DOMÄN(ERNA);

g. “Vinnande satsning” – en vinnande satsning på ett spel som tillhandahålls av Lotto Warehouse som framgångsrikt gjorts direkt eller indirekt via internet, telefon eller på annat sätt, och som gjorts av Operatören och Bookmakern å Spelarens vägnar, inklusive eventuella vinnande Satsningar som görs genom tredje parter till Operatören och som sedan hanteras av Operatören å Spelarens och Bookmakerns vägnar;

h. “Priskategori” eller “Vinstkategori” – kategorin för antalet siffror som Spelaren lyckas matcha (inklusive Super Numbers, Stars, Euro Numbers, Powerballs, Megaballs och eller Bonus Balls etc.) och som avgör vinsten utifrån den relevanta dragningen av ett lotteri eller relaterat Bookmaker-spel (Vinstkategori 1 är högsta pris);

i. “Virtuell lott” eller ”lott” – den elektroniska lotten som visas på Hemsidan och som låter Användaren göra Satsningar på ett lotteri eller på flera lotterier;

j. “Hemsida” – Operatörens internetportal som är tillgänglig på Operatörens domän, eller övriga hemsidor eller mobila sidor som drivs av Operatören inom samma eller andra domäner eller med samma eller genom andra märken, samt eventuella underdomäner som drivs av Operatören;

(4) Satsningar på lotterier

a. Användaren instruerar Operatören att göra en Satsning på ett lotteri genom Bookmakern å deras vägnar när de fyller i och skickar in en virtuell lott på Hemsidan för Bookmaker-spelen eller Bookmaker-spelet som de vill satsa på. För att betala för Satsningen kan Användaren antingen använda saldot på sitt konto eller betala för sina Satsningar med ett alternativt betalsätt.

b. När en Satsning har slutförts kan den inte ändras eller avbrytas.

c. Användaren kan se alla Satsningar och information om dessa genom att logga in på sitt konto på Hemsidan. Beroende på vilka/vilket av Bookmakerns spel de har valt kan Användaren under en viss tidsperiod satsa på flera dragningar i rad under en vecka, vilket kallas för ”Duration Bets”, och som kan förlängas automatiskt. Oddsen och förhållandena för denna typ av Satsning bestäms när Användaren betalar i förskott i början av den relevanta tidsperioden och gäller för alla dragningar under den valda perioden.

d. Användaren kan automatiskt förlänga Satsningar genom att välja att prenumerera, vilket kan göras separat för varje spel. Beroende på spelet eller lotteriet som valts kan Användaren sedan välja en period för sin prenumeration, från 1 till 52 veckor. Efter att prenumerationens bindande tid har upphört förnyas Satsningarna återigen automatiskt om Användaren inte avslutar prenumerationen genom sitt konto. Om Användaren vill avsluta sin prenumeration måste de meddela detta till Operatören senast tjugofyra (24) timmar innan slutet av prenumerationsperioden. Kostnaden för efterföljande prenumerationssatsningar dras i förskott inför varje period av prenumerationen. Operatören skickar då ett e-mail till Användaren senast 15 dagar innan prenumerationen förnyas och låter Användaren avbryta den automatiska förnyelsen av prenumerationen om de så önskar. Om Användaren inte svarar på detta e-mail eller inte avbryter sin prenumeration genom sitt användarkonto förnyar Operatören automatiskt prenumerationen tillsvidare.

(5) Ogiltiga Satsningar

Operatören kan enligt eget omdöme instruera Bookmakern att ogiltigförklara Satsningar, oberoende om de är aktiva eller avslutade, om:

a. Operatören getts anvisningar att göra en Satsning eller flera Satsningar efter den relevanta deadlinen eller efter att den relevanta dragningen har påbörjats, och/eller om Operatören av misstag godkänt en anvisning att göra en Satsning eller flera Satsningar på Hemsidan efter den relevanta deadlinen eller efter att den relevanta dragningen har påbörjats;

b. Operatören har getts anvisningar att göra en Satsning av en Användare som använt falsk, utgången eller delvis avsaknad information på sitt konto eller på annan plats på Hemsidan eller genom dess Tjänster;

c. Operatören märker eller uppmärksammas på ett fel i relation till en Satsning eller dragning och inte kan kontakta Användaren för att korrigera felet eller bekräfta Satsningen innan deadlinen;

d. Operatören har getts anvisningar att göra en Satsning för en Användare som på något sätt är inblandad i fusk eller bedrägeri relaterat till Satsningen, deras användarkonto, Hemsidan eller andra tjänster som erbjuds av Operatören;

e. Operatören har getts anvisningar att göra en Satsning av en Användare som vid tidpunkten då de gjorde sin Satsning var minderåriga (under 18 år);

f. man i samband med dragningar hittar bevis på fusk, bedrägeri och/eller tekniskt eller mänskligt fel eller obehörigt eller oönskat inflytande, eller om;

g. dragningen bedöms vara ogiltig av en organisatör eller medorganisatör av det relevanta lotteriet.

(6) Vinster

Vinster från Satsningar skall läggas till på Användarens konto, och Användaren kan se dessa vinster på sitt konto på Hemsidan. Dessutom kan Operatören välja att, men är inte skyldig att, meddela Användaren om deras vinster via e-mail, SMS/textmeddelande, eller på annat sätt.

(7) Systemspel

Om en Spelare väljer Systemspel betraktas alla möjliga kombinationer av de utvalda siffrorna som separata Satsningar. I dessa Villkor används Systemspel för att beskriva när en Användare väljer fler än det minsta möjliga antalet siffror för att satsa på en linje, och där de extra valda siffrorna automatiskt sammanställs för att skapa alla möjliga kombinationer av linjer.

(8) Syndikat (Gruppspel)

1. Ett syndikat är en grupp av individer som väljer att spela med samma kombination av siffror och tillsammans. Alla vinster från linjer som syndikat spelar på delas mellan alla aktiva medlemmar i syndikatet och beroende på hur många andelar varje individ har.

2. En andel är den procentandel av eventuella vinster som varje medlem av ett syndikat är berättigad till.

(9) Giltiga Satsningar

Giltiga Satsningar görs för den kommande relevanta dragningen som äger rum och måste göras innan lotteriets deadline såvida Användaren inte medvetet har gjort ett annat val. Deadline för lotterierna visas på Hemsidan. Det är Användarens eget ansvar att se till att instruktioner att göra en Satsning slutförs innan den relevanta deadlinen. För att undvika missförstånd eller tvivel är instruktioner för Satsningar som görs efter att en dragning påbörjats eller avslutas ej giltiga, oberoende av automatiska bekräftelser som kan skickas via e-mail eller genom Hemsidan, och oberoende av om Hemsidan visar en felaktig deadline.

(10) Dragningar

a. Varken Operatören eller Bookmakern är själva lotterier, och bedriver inte egna lotterier eller dragningar.

b. Om ett lotteri har flera dragningar på samma datum gäller Användarens Satsning, om inte annat anges av Bookmakern eller Operatören, endast för den huvudsakliga dragningen som hålls på datumet (eller, om det inte finns en huvudsaklig dragning, den första dragningen som sker), och inte för andra dragningar som görs av lotteriet i fråga.

c. Om en dragning inte sker som planerat, eller om inget resultat publiceras eller tillkännages officiellt gäller alla giltiga Satsningar för dragningen för den nya dragningen som bestäms (eller, om en ny dragning inte bestäms, för den kommande relevanta dragningen).

(11) Vinster från Satsningar

a. Vinster betalas ut som en klumpsumma. Eftersom alla jackpotts samt priser i den andra Vinstkategorin som vinns genom Bookmakern är säkrade genom Storbritanniens FCA-licenser kan dessa vinster ta upp till 90 dagar att behandlas och betalas ut.

b. Kapitalet som finns tillgängligt för att täcka vinsterna i de första två Vinstkategorierna delas av alla operatörer som tillhandahåller tjänster som låter användare satsa på resultat från lotterier, och som tillhandahålls av Lotto Warehouse Ltd som Bookmaker.

c. En Användare är inte berättigad till vinster eller utbetalningar från Operatören, och Operatören kan enligt eget omdöme bestämma om en Satsning är ogiltig, och/eller om Spelaren är berättigad till sina vinster om:

(i) Satsningen eller Satsningarna gjordes efter den relevanta deadlinen eller efter att den relevanta dragningen påbörjats;

(ii) Satsningen eller Satsningarna felaktigt godkänts efter den relevanta deadlinen eller efter att den relevanta dragningen påbörjats eller ägt rum;

(iii) Operatören märker eller blir uppmärksammad på ett fel i relation till Satsningen eller dragningen och inte kan kontakta Användaren för att korrigera felet eller bekräfta Satsningen innan gällande deadline;

(iv) Satsningen har gjorts av eller åt en Användare so har angett falsk information i samband med deras konto eller på annat sätt i samband med Hemsidan eller Tjänsterna som tillhandahålls;

(v) Satsningen har gjorts åt en Användare som har varit inblandad i bedrägeri eller liknande aktiviteter för att göra en Satsning, använda ett konto eller i annat samband med Hemsidan och/eller dess Tjänster;

(vi) Satsningen har gjorts åt en Användare som är eller har varit direktör för, suttit i ledningen för, eller varit anställd av (eller deras partner eller person som är beroende av dem) Bookmakern eller ett av bolagen i Operatörens grupp;

(vii) det i samband med dragning har funnits bedrägeri, tekniska eller mänskliga fel eller oönskat inflytande, eller om;

(viii) dragningen bedöms vara ogiltig av det gällande lotteriet.

1. Om en Satsning bedöms vara ogiltig enligt 11.c (i), 11.c (ii) eller 11.c (iii) skall Operatören erbjuda Spelaren den relevanta summan som sätts in på Spelarens konto. Om Operatören eller Bookmakern bedömer att en Satsning är ogiltig av någon annan anledning, i enighet med dessa villkor, kan den summan istället konfiskeras av Operatören, förutom de fall då Satsningen gjorts av en person under 18 års ålder.

2. En vinst på Operatörens Hemsida betalas ut som om Spelaren hade spelat på det relevanta lotteriet. Därför tillämpas gällande nationella eller lokala skatter på vinsten som visas i varje Vinstkategori. För amerikanska lotterier räknas utbetalningen ut såsom om vinnaren bor i New York City, USA. För spanska lotterier räknas utbetalningen ut såsom om vinnaren bor i Barcelona, Spanien. För andra europeiska lotterier såsom Euro Millions och Euro Jackpot beräknas utbetalningen ut såsom om vinnaren bor i Zürich, Schweiz (Euro Millions) eller Barcelona, Spanien (Euro Jackpot). För alla andra lotteriet beräknas utbetalningen ut såsom om vinnaren bor i huvudstaden i lotteriets land.

3. En Användare med en vinnande Satsning hos Operatören vinner samma belopp som om de hade köpt en vinnande lott direkt från lotteriet istället för att göra en Satsning på Operatörens Hemsida. Om det relevanta lotteriet inte har tillkännagett en utbetalning för respektive Vinstkategori räknas utbetalningarna för varje vinnande Satsning genom Operatören ut av Bookmakern baserat på de publicerade beloppen som betalats in för den relevanta dragningen och hur detta belopp fördelas mellan de olika Vinstkategorierna.

4. Vinsterna som betalas ut för en vinnande Satsning beror på antalet vinnande lotter i den relevanta Vinstkategorin för lotteriet, antalet vinnande lotter från Bookmakern (i den relevanta kategorin), samt vinsten som kan betalas ut av operatörerna som har sålt vinnande lotter i den relevanta kategorin. Bookmakern räknar ut detta belopp baserat på antalet aggregerade Satsningar som publicerats av operatörerna för de relevanta lotterierna samt hur priserna delas upp mellan de olika Vinstkategorierna, eller baserat på beloppen som publicerats på lotteriernas hemsidor för den relevanta dragningen. Det totala beloppet som kan betalas ut för Vinstkategorierna för en viss dragning får ej överstiga beloppet för den relevanta dragningen och kan komma att delas upp mellan flera vinnare.

Exempel 1: Det finns en vinnande Satsning hos Bookmakern i Vinstkategori 1 och ingen vinnande lott har tillkännagetts av lotteriet i Vinstkategori 1, en jackpot på 40 000 000€. Vinsten som kan betalas ut för den vinnande Satsningen hos Bookmakern i Vinstkategori 1 är 40 000 000€.

Exempel 2: Det finns en vinnande Satsning hos Bookmakern i Vinstkategori 1 och två vinnande lotter som har tillkännagetts av lotteriet i Vinstkategori 1, en jackpot på 30 000 000€. Vinsten som kan betalas ut för den vinnande Satsningen hos Bookmakern i Vinstkategori 1 är 10 000 000€.

Exempel 3: Det finns två vinnande Satsningar hos Bookmakern i Vinstkategori 1 och ingen vinnande lott har tillkännagetts av lotteriet i Vinstkategori 1, en jackpot på 40 000 000€. Vinsten som kan betalas ut för varje vinnande Satsning hos Bookmakern är 20 000 000€.

(12) Utannonserade vinster

a. Alla utannonserade vinster från de relevanta lotterierna och på Operatörers Hemsidor visas som bruttobelopp oberoende av eventuella nationella eller lokala skatter eller avgifter som skall dras enligt villkor 11.e. Därtill visas alla vinster från de relevanta lotterierna som betalas ut under ett antal år utan värdeminskning, och motsvarar samma belopp som om de betalats ut i en klumpsumma istället för uppdelat i ett antal betalningar.

b. Operatören förbehåller sig rättigheten att erbjuda och utannonsera vinster som är högre eller lägre än vinsterna som visas för underliggande, relevanta lotterier.

c. Endast vinsterna som publiceras betalas ut av Operatören till vinnande Användare som spelat genom Operatörens Hemsida eller andra Tjänster.

(13) Tvister och beslut

a. Om en tvist uppstår gällande en Satsning eller en utbetalning av vinster från lotterier kan Operatören förvägra utbetalningen av vinsterna tills den tvisten har lösts till fullo.

b. I fall då Operatören tar det slutgiltiga beslutet, eller utövar sina rättigheter såsom ovan, kan Operatören enligt eget omdöme ersätta Användaren för den relevanta summan de har betalat för sin Satsning eller erbjuda Användaren en ny Satsning.

(14) Övrigt

Om motsägelser eller avvikelser uppstår mellan dessa Särskilda villkor för kunder som önskar spela lotterispel och Operatörens Allmänna villkor gäller de särskilda villkoren för kunder som önskar spela lotterispel.

Allmänna Villkor​ ​(tillämpbara för alla spel)

Licensinnehavaren accepterar och godkänner härmed följande Allmänna villkor för spelen som erbjuds:

Vid systemfel eller fel i spelet (en avvikelse från spelets normala funktion oberoende av vad som har orsakat detta) som resulterar i fel i hur oddsen räknas ut, avgifter, kostnader, bonusar, utbetalningar eller valutaberäkningar (”Systemfel”) skall LW i största möjliga mån återställa alla parter som direkt påverkas av felet till deras tillstånd innan felet uppstod. LW förbehåller sig rättigheten att nollställa satsningar som resulterat av denna typ av Systemfel och att begära att eventuella utbetalningar som gjorts på grund av detta återbetalas till LW. För alla omständigheter då LW (enligt eget omdöme) bedömer att ett Systemfel har använts för att få ett orättvist övertag förbehåller sig LW rättigheten att nollställa och ogiltigförklara eventuella vinster.

XI. FELAKTIGT UTFÖRDA OCH AVBRUTNA SPEL

Multilotto utför en bred uppsättning försiktighetsåtgärder för att förhindra tekniska fel eller problem. Dessa går dock inte alltid att undvika. Därför:

(1). Multilotto, Våra leverantörer och/eller licensgivare är ej ansvariga för driftstopp, serverstörningar, lagg eller andra tekniska eller politiska störningar av spel. Återbetalningar kan utföras efter ledningens tycke;

(2) Multilotto, Våra leverantörer och/eller licensgivare tar inget ansvar för skador eller förluster som anses eller hävdas ha uppstått på grund av eller i förbindelse med Webbsidan eller dess innehåll, inklusive, men ej begränsat till:

 • Förseningar eller störningar i driften eller överföringen;
 • Dataförlust eller datakorruption;
 • Kommunikationsfel;
 • Missbruk av sidor eller innehåll;
 • Fel eller utelämnande i innehåll;

(3) Om ett systemfel uppstår annulleras alla satsningar;

(4) Om ditt Spel fungerar felaktigt på grund av ett systemfel, skall Vi återbetala den summa som som Du satsat i Ditt Spel genom att kreditera Ditt Konto, eller om Ditt Konto inte längre finns, genom att betala Dig direkt, på ett godkänt sätt. Om Du har sparat upp kredit när Spelet fungerade felaktigt, kommer det monetära värdet av krediten betalas ut till Ditt Konto, eller, om ditt konto ej längre finns, genom att betala Dig direkt, på ett godkänt sätt;

(5) Multilotto skall ta alla resonabla åtgärder för att säkerställa att datorsystemet möjliggör Ditt deltagande i spelandet. Om Du satsat och spelandet därefter avbryts på grund av ett kommunikationsfel eller ett fel i Din dator, kommer Spelet att fortsätta som det var precis innan Spelet avbröts. Om ett sådant återupptagande ej är möjligt skall Vi:

 • Säkerställa att spelet avslutats;
 • Återbetala din satsning genom att kreditera den till Ditt Konto.

XII. INTEGRITETSSKYDDSPOLICY

(1) Genom att öppna ett Konto hos Multilotto ger Användaren implicit sitt godkännande för behandlingen av personlig data enligt de integritetsskyddslagar som gäller för online-vadslagningstjänster i Malta. Delande av data med tredje parter kan endast ske om Användaren efterfrågar detta.

(2) Användarens data kommer att delas med Multilotto-anställda i syfte för att utföra deras arbete.

(3) Multilotto gör sitt bästa för att säkerställa sina Användares integritetsskydd och säkerhet.

(4) Användare måste alltid tillhandahålla Oss med sann, uppdaterat och korrekt information om sin identitet. Dessutom måste Användaren förkunna att de registrerar sig på sina egna vägnar och att de inte någon gång tänker agera på ett sätt som kan uppfattas som bedragande, samt att de inte tänker ge sig ut för att vara andra personer, oavsett för vilket syfte.

(5) Genom att registrera sig på Multilotto och genom den frivilliga interaktion de genomför med Multilottos produkter och/eller Tjänster, godkänner Användaren att de går med på att all information de tillhandahåller kommer att användas för hanterandet av deras Multilotto-användarkonto, samt de transaktioner de utför, samt de interaktioner de har med Multilotto och på Multilottos vägnar. Alla interaktioner som Användaren utför med Multilotto kommer att sparas av Multilotto av dokumenteringsskäl och kan användas av Multilotto i de fall där tvister uppstår mellan Användaren och Multilotto.

(6) Multilottos datainsamlingsmetoder inkluderar samlandet av Användarens information som frivilligt delats med Multilotto, samt användandet av cookies i syfte att samla data om sättet som Användaren interagerar med Multilottos Webbsida.

(7) Multilotto använder Google Analytics, en webbanalystjänst av Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder så kallade “cookies”, textfiler som lagras på Din dator och möjliggör en analys av hur Du använder Webbsidan. Information som genereras av cookies om användandet av Webbsidan (inklusive din IP-adress) överförs och lagras på en Google-server. Google kan använda denna information för att utvärdera hur Du använder Webbsidan, för att sammanställa rapporter om Webbsidans aktiviteter för Multilotto samt tillhandahålla ytterligare tjänster i förbindelse med användandet av Webbsidan och internet. Det är möjligt att Google överför denna information till tredje parter om detta krävs av lagen, eller om tredje parter bearbetar datan på Googles vägnar. Du kan förhindra installationen av cookies genom att ställa in detta i din webbläsare - Vi råder Dig dock att du inte kan använda alla funktioner på Webbsidan fullt ut utan cookies. Genom användandet av denna Webbsida godkänner Du att all data som samlas om Dig behandlas av Google på det sättet som beskrivs ovan, för de syften som listas där.

(8) Multilotto förbehåller sig rätten att använda ytterligare tjänster för att utvärdera användandet av sin Webbsida.

(9) Tillgång till och förändring av data är gratis för Användare. Enligt Maltas Remote Gaming Regulation är komplett borttagning av data ej möjlig.

(10) Multilotto gör sitt bästa för att säkerställa att Användarens personliga information hålls säker, inklusive implementation av dataskyddsmetoder som är utformade för att Användarens integritet skyddas. Multilotto säkerställer att deras dataskyddspolicy uppdateras regelbundet för att se till att Användarens information hela tiden skyddas.

(11) Då och då kan Multilotto kontakta Användare över telefon eller e-post för att erbjuda dem mer information om Multilotto. Dessutom kan Multilotto kontakta Användare över telefon eller e-post för att informera dem om unika erbjudanden som Multilotto tillhandahåller Användaren. Användarna godkänner att ta emot sådan kontakt när de godkänner Villkoren vid registrering hos Multilotto. Personer som ej längre vill bli kontaktade av Multilotto måste kontakta kundtjänst.

(12) Användarens data kan enligt lag krävas att delas med relevanta myndigheter. Om Multilotto bedömer att delande av information är nödvändigt, kommer Multilotto att delge informationen till de relevanta myndigheterna.

(13) Misstanke om bedrägeri kan omedelbart rapporteras till de relevanta myndigheterna.

XIII. KLAGOMÅL

(1) Om Användaren har ett problem eller klagomål, kan han/hon kontakta kundtjänst via e-post på [email protected], och informera om vad klagomålet gäller. Multilottos kundtjänst-representanter skall svara på Användaren för att adressera frågan, och eftersträvar att svara inom 2 dagar.

XIV. Ogiltighet (eng. “severability clause”)

(1) Varje paragraf inom dessa Villkor är separat och skiljbar från de andra. Om någon paragraf blir bedömd som annullerad, inkorrekt, eller ej möjlig att upprätthålla av någon anledning, så gäller de kvarvarande paragraferna fortfarande fullt ut.